Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Buller vid Västersjögatan i Ängelholm

Störande arbeten kommer att utföras från vecka 38 till vecka 40, vid arbeten med nya bullerskydd längs järnvägen.

Mellan Ängelholms station och Sibirienvägen har arbete med utbyggnad av dubbelspår pågått sedan hösten 2020. Som en del av framtida bullerskydd, ska nya bullerskärmar grundläggas och monteras längs sträckan mellan Ängelholm station och Sibirienvägen. De nya fundamenten till bullerskärmarna kommer att installeras i mark med hydraulisk nedslagning med maskin. Arbetet startar i norr och rör sig söderut. Arbetena bedrivs inom arbetsområdet som är avstängt med byggstaket. Transporterna till och från byggplatsen kommer att beröra Västersjögatan och Kulltorpsvägen.

Buller och vibrationer

Arbetena kommer att bedrivas dagtid. Boende i närheten kommer att riskera att störas av buller som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer. Störande vibrationer kan också uppstå vid arbetenas utförande.