Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Full fart i utbyggnaden när halva tågstoppet har passerat

Sommarens tågstopp har passerat halvtid. Trafikverkets entreprenörer arbetar intensivt längs hela sträckan. Nya stationsmiljöer tar form, broar gjuts och skjuts på plats och bullerskydd monteras.

Foto samtliga bilder: Frida Strand

Tidvis pågår arbetet dygnet runt. Bland annat lägger vi nya spår, och rätar tre kurvor längs sträckan så att tågen i framtiden kan köra med högre hastighet.

Gångbron vid Ängelholms station är snart klar. Den tas i bruk i samband med att trafiken öppnar igen den 6 augusti. I sommar gjuts trapporna, bredvid gångbron. På bilden syns också den nya gång- och cykelvägen i höjd med Järnvägen museum.

Vid Skavebäcken norr om Kattarp är den nya järnvägsbron klar och inflyttad till sin rätta plats.

I Kattarp börjar den nya stationsmiljön ta form som ska tas i bruk när tågstoppet är slut den 6 augusti.

På Flöjavägen mellan Kattarp och Ödåkra är den nya underfarten för biltrafik färdig. På platsen byggs också en bullerskyddsskärm för att förbättra boendemiljön.

I Ödåkra har den så kallade centrumkopplingen öppnat. Den används tillfälligt under sommaren fram till vecka 32.

Dubbelspåret öppnar för Trafikverket i december 2023. Fram till dess återstår två längre tågstopp; 6 mars – 2 april 2023 och 25 september – 3 december 2023.