Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Intensivt arbete längs sträckan under hösten

Vi stänger vägar, vi öppnar vägar. Vi leder om. Vi gräver, schaktar och bullrar. Tågstoppet är över men arbetet fortsätter längs hela sträckan. Allt för att dubbelspåret ska kunna öppna för trafik i december 2023.

Här följer en kort överblick med exempel på arbeten som görs längs sträckan, från norr till söder, under hösten.

Bullerskydd som bullrar

I Ängelholm sätter vi nya bullerskydd längs med järnvägen. Störande arbeten utförs från vecka 38 till vecka 40 då nya bullerskärmar grundläggs och monteras längs sträckan mellan södra sjukhusområdet och Sibirienvägen. De nya fundamenten till bullerskärmarna slås ned med maskin. Arbetet startar i norr och rör sig söderut. Transporterna till och från byggplatsen går på Västersjögatan och Kulltorpsvägen. Arbetet görs dagtid. Boende i närheten kan störas av buller som överskrider Naturvårdsverkets riktlinjer. Störande vibrationer kan också uppstå.

Snart går det att köra via Utvälinge och Vegeholm igen

En bit söderut, i närheten av Vegeholm och Utvälinge, fortsätter bygget av den nya vägbron, där väg 1785 går över Västkustbanan. Den nya bron kommer att öppna den 27 oktober, och en lång period med lång omledning är därmed över.

Under sommaren tågstopp flyttades den 85 meter långa bron från den västra sidan om järnvägen till sin permanenta plats. Nu byggs ny väg på båda sidorna om järnvägen. Fram till att vägen öppnar ska gång- och cykelbanor, asfalt, belysning och räcken göras klart.

I Kattarp är snart väntan över

I Kattarp färdigställs den nya stationen. Nu kan både den västra och östra perrongen användas. Arbetet med passagen under spåren har tyvärr blivit något försenat, men blir klart den 14 oktober. Fram tills  dess når man den västra perrongen via Planavägen och Västrabyvägen, och den östra perrongen via Planavägen och Rallaregatan. Merparten av arbetena i Kattarp slutförs under hösten.​​

Ödåkras nya centrum börjar ta form

I nästa stationsort söderut, alltså Ödåkra, fortsätter arbetet med att få klart den nya Centrumkopplingen, med gång- och cykelbanor, kantsten och stensättning. Nya sträckningen blir från Centralgatan där en cirkulationsplats byggts och vidare norrut under den nya järnvägsbron och upp till anslutning till Björkavägen väster om järnvägen.

Från den 12 oktober ersätter den nya Centrumkopplingen plankorsningen på Björkavägen för biltrafik. Plankorsningen på Björkavägen kan fortfarande användas för gång- och cykeltrafik fram till april 2023 då ny gångtunnel är klar. 

Avstängning av väg 111 vid Berga

Där järnvägen och väg 111 korsar varandra, i höjd med Berga, byggs en ny järnvägsbro. En formställning ska monteras och vägen stängs därför från fredag 7 oktober klockan 18:00 till måndag 10 oktober klockan 05:00. Omledning av trafiken under totalavstängningen görs via Allerum och Ödåkra. Bussar som normalt går på sträckan får en annan sträckning under denna helg, se mer i Skånetrafikens reseplanerare.

Efter att formställningen är monterad öppnar vägen för trafik igen, dock fortfarande med ett körfält avstängt i vardera riktningen samt med en höjdbegränsning på 3,8 meter, som varit sedan augusti då markarbetena startade. Omledning för högre fordon skyltas via Ödåkra. Trafikportaler med höjdbegränsning sätts upp vid anslutande vägar till väg 111.

Bron beräknas vara klar under januari 2023, då formställningen ska tas bort. Då stängs väg 111 en andra gång. Mer information om datum för avstängningen meddelas senare. Därefter kan vägen öppna för normal trafik igen.​

Ny järnvägsbro över Kullavägen

Ytterligare en bit söderut väntar en annan trafikomledning i Helsingborg då arbetet med den nya järnvägsbron över Kullavägen fortsätter. Under sensommaren har gjutningen av den nya järnvägsbron förberetts och därför är fordonshöjden vid passage på vägen begränsad.

Kullavägen är avstängd från 24 oktober till 7 november mellan Christer Boijes väg och Johan Banérs gata. Efter denna avstängning behövs ingen höjdbegränsning längre, och vägen öppnar för vägtrafik som vanligt igen. Gång- och cykelvägen kommer dock vara avstängd till 30 december.