Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Snart kan arbetet med järnvägsbron över väg 111 påbörjas på nytt

Den 13-16 januari behöver väg 111 stängas när en ny formställning ska byggas. Vägen kommer dock hållas öppen under tiden bron gjuts, men med sänkt hastighet.

Arbetet med att bygga en ny järnvägsbro över väg 111 inleddes under hösten 2022. En stor formställning monterades då intill den befintliga järnvägsbron som går över vägen. Ställningen skulle användas för att kunna gjuta den nya bron på plats samtidigt som vägen under var öppen för trafik.

Kort efter att vägen öppnades för trafik körde en lastbil ner den vägportal som några hundra meter i förväg visar vägens höjdbegränsningar. En stund senare körde en annan lastbil förbi vägportalen och kraschade så småningom in i den formställning projektet nyss byggt upp. Ställningen slogs ner, vägen under och järnvägen på bron fick stängas av och röjningsarbetet påbörjades. Lyckligtvis skadades inga trafikanter eller resenärer fysiskt.

Tillgodoser kommunernas önskemål

Sedan olyckan inträffade har projekt Ängelholm-Maria arbetat intensivt för att hitta en byggmetod som är både trygg, säker och möjliggör smidig trafikering för de tusentals bilister och chaufförer som nyttjar vägen varje dag. För att järnvägen ska kunna öppna för trafik i december 2023 måste bron byggas inom entreprenaden och det är ont om tid.

– Att bygga en helt ny järnvägsbro i befintlig infrastruktur är något som tar tid, det är inget man gör i en handvändning, säger Helena Thysell Persson, projektledare för Ängelholm-Maria.

Efter långa diskussioner har projektet nu kommit fram till en lösning som är säker och samtidigt uppfyller kommunernas önskan om att inte stänga vägen.

– Både Helsingborgs stad och Höganäs kommun har signalerat till oss att de gärna ser att vägen hålls öppen under byggtiden. Även ett stort antal ur allmänheten har hört av sig med liknande önskemål. Vi har lyssnat och nu landat i en metod där bron byggs på plats i ett förhöjt läge samtidigt som vägen kan hållas öppen, fortsätter Helena Thysell Persson.

I januari påbörjas brobyggnationen igen

Med start i januari påbörjas broarbetena på nytt. Då kommer en ny formställning byggas intill den befintliga järnvägsbron. Det gör att vägen behöver stängas helt för trafik från fredag den 13 januari kl 18.00 till måndag den 16 januari kl 05.00. Omledning av trafiken görs via Allerum och Ödåkra.

När ställningarna monterats kan vägen öppna för trafik igen, dock med endast ett körfält öppet i vardera riktning samt med hastighetsbegränsning. Då bron kommer byggas i ett så kallat förhöjt läge för att sedan sänkas ner finns det inga höjdbegränsningar för trafiken.

När bron är färdigjuten i mars 2023 stängs vägen av igen när ställningarna plockas ned.

– Det blir en kortare helgavstängning under våren. När vet vi inte i dagsläget, men det kommer vi kommunicera i god tid, avslutar Helena Thysell Persson.

 

Kontakt

Helena Thysell Persson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 02