Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Fladdermössen får en egen väg över dubbelspåret

Det är inte bara människor och tåg som påverkas av att vi bygger ut Västkustbanan till dubbelspår, även fladdermössens jaktmarker förändras. Tack vara specialbyggda skärmar hjälper vi fladdermössen över järnvägen.

Tidigt i projektet gjordes en inventering av djurlivet längs järnvägsspåret. Detta ledde till att projektet upptäckte att det finns ett rikt fladdermusbestånd mellan Ängelholm och Maria.

Stort jaktstråk upptäcktes

Under inventeringen av fladdermöss upptäckte projektets naturvårdskonsult fem olika fladdermusarter.

- I samband med inventeringen upptäckte vi dessutom ett mycket aktivt stråk av jagande fladdermöss söder om Ödåkra. De jagande fladdermössen flyger längs skogskanten vid Väla skogs stigar intill spåret och jagar mellan en träddunge och över spårområdet mot Småryds naturreservat. När vi nu bygger ut järnvägen till dubbelspår blir jaktsträckan för fladdermössen längre, vilket medför utmaningar. Därför gör Trafikverket nu åtgärder för att fladdermössen ska kunna fortsätta jaga längs dubbelspåret, berättar Elin Larsson.

Under inventeringen av fladdermöss identifierades fem arter av fladdermöss: Större brunfladdermus, Sydfladdermus, Nordfladdermus, Dvärgpipistrell och Brunlångöra. Pilarna visar fladdermössens jaktstråk över järnvägen. 

Skärm ska hjälpa fladdermössen

Fladdermöss är experter på att undvika hinder genom att skicka ut ljudstötar via ekolod. Problem uppstår för fladdermössen när de flyger emot ett snabbt uppdykande föremål, så som ett tåg. Ju högre hastigheten är på objektet som rör sig, desto större risk finns det för att fladdermössens ekolod inte hinner träffa föremålet och krockar in i tåget. Elin berättar vidare om åtgärderna som Trafikverket nu gör för att hjälpa fladdermössen:

- En av åtgärderna som går att göra för att undvika att fladdermössen krockar in i tågen är att sätta upp skärmar som fladdermössens ekolod kan studsa mot. Skärmen träffas av fladdermössens ekolod och tvingar dem att stiga uppåt i skyn och stoppar därmed en potentiell krock med ett snabbt förbipasserande tåg.

Trafikverket bygger nu fladdermusskärmar vid det aktiva jaktstråket söder om Ödåkra för att hjälpa fladdermössen att flyga hela vägen över det bredare spårområdet.

- Skärmarna kommer så småningom att täckas av klätterväxter som vi planterar nedanför skärmarna. På det sättet kommer skärmarna att smälta in i fladdermössens miljö och bli ett bra hjälpmedel i det aktiva jaktstråket, avslutar Elin Larsson.