Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Historisk kapacitetsökning när Dubbelspåret och Fyrspåret invigs

Nu går två stora järnvägsprojekt i mål, Fyrspåret Malmö-Lund och dubbelspåret Ängelholm-Maria. Det tillför järnvägen i södra Sverige efterlängtad ny kapacitet. Sveriges nya järnväg börjar i Skåne.

– De båda färdigbyggda projekten tillför det skånska järnvägssystemet nya kapacitet av historiska mått. Det ger tågbolag och godsföretag möjlighet att öka turtätheten. Fler kan pendla till jobb och studier, och mer varor kan transporteras på ett hållbart sätt, säger Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverket.

Förutom att spårkapaciteten fördubblats på de båda sträckorna har sju stationer byggts om och moderniserats - Ängelholm, Kattarp, Ödåkra, Maria, Hjärup, Åkarp och Burlöv - och vid Klostergården i södra Lund har en ny helt ny station byggts.

Fler tåg och kortare restid från 10 december

Det är vid tidtabellskiftet den 10 december som skillnaden mellan förr och nu blir tydlig. Då införs till exempel fyra stopp i timmen för Pågatågen på stationerna mellan Malmö och Lund, och det är premiär för Öresundstågstrafik på Burlövs station. På sträckan Ängelholm-Helsingborg kortas restiden för Pågatågen och Öresundstågen, och det finns utrymme att i framtiden utöka trafiken.

Klostergården station i Lund är en helt ny station som öppnas i samband med tidtabellskiftet 10 december.

Ny skånsk järnväg gynnar hela Sverige

En annan effekt av de båda projekten är att störningarna blir färre, en vinst inte bara för Skåne.
– Gammal och sliten järnväg har bytts ut mot en toppmodern och mer driftsäker anläggning. Färre tekniska störningar gynnar alla, och inte bara trafiken i Skåne utan också i hela Sverige, eftersom en störning snabbt fortplantar sig tågsystemet, säger Lennart Andersson.

Skånska stationskalas

Allt detta måste förstås firas. Inte minst i de orter där boende levt med byggstök under flera år, och för resenärer som drabbats av trafikstörningar under banarbetena. 10 december är den stora invigningsdagen, då firas Fyrspåret och Dubbelspåret med stationskalas på åtta platser - i Ängelholm, Kattarp, Ödåkra, Helsingborg, Klostergården, Hjärup, Åkarp och Burlöv.