Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Dubbelspåret just nu och en blick framåt

Bygget av dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria går i en rask takt framåt. Under 2023 färdigställs projektet för att avslutas med ett invigningskalas i december.

Gångbro och trafiksäkerhet i Ängelholm

  • I Ängelholm används just nu spår 1 och 2 medan spår 3 håller på att byggas. Gångbron över spåren samt mittplattformen är öppen för resenärer och arbetet med de sista detaljerna vid plattformen pågår.
  • Samtliga nya korsningar där vi har skiljt järnvägstrafiken från bil, gång- och cykeltrafik har öppnats, ett viktigt arbete som bidrar till högre trafiksäkerhet för de som trafikerar och använder vägarna.

Nu färdigställer vi Kattarps station

  • I Kattarp är stationsområdet till stor del färdigt. Stationen har fått en ny korsning där gång- och cykelväg istället går under spåret, stationen har även tillgänglighetsanpassats och försetts med träd, buskar och planteringar. I vår kan du som bor i, eller passerar, Kattarp se fram emot en grönskande station.

Kattarps station har fått en planskild korsning där gång- och cykeltrafiken leds under järnvägsspåret. 

Järnväg​sarbete genom Ödåkra

  • Bygget av Ödåkra station är i full gång och man kan nu skymta hur det nya stationsområdet börjar ta form. Genom Ödåkra går just nu endast ett järnvägsspår och därför kommer mycket järnvägsarbete att äga rum här under 2023.
  • Under våren kommer du som reser från eller till Ödåkra station att resa från den gamla perrongen. Efter ett längre tågstopp under påsken kommer du istället att kunna resa från en av de nya perrongerna som börjar byggas under stoppet.

Södra rälsgatan i Ödåkra har fått en gång- och cykelväg som går under järnvägsbron. 

Vi skapar säkra vägar runt bygget i Maria

  • Arbetet med att bygga nya Maria station är under full gång och stationen kommer att tas i drift efter tågstoppet i höst, det så kallade Höststoppet.
  • För dig som cyklar eller går mellan Berga och Maria arbetar vi just nu med att hitta trygga och säkra vägar runt bygget för att gångtrafikanter och cyklister ska kunna ta sig mellan områdena på ett bra sätt. Efter det längre Höststoppen tas det nya spåret i drift och därefter rivs det gamla spåret samt gamla Maria station.

Tågstopp under 2023

Under 2023 kommer Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg C att ha två längre planerade tågstopp. Det första, det så kallade Påskstoppet, kommer att äga rum 13 mars – 10 april med ett förlängt stopp i Ödåkra till och med 28 maj. Mellan 25 september – 3 december kopplas dubbelspåret in och detta stopp är alltså det längre Höststoppet. Efter tågstoppen ska vi såklart fira att sträckan mellan Ängelholm och Maria har fått ett dubbelt järnvägsspår, något som kommer underlätta för tågtrafiken och resenärer längs Sveriges västkust. I början av december bjuder vi därför in till ett festligt invigningskalas!

Detaljerad information om tågstoppen kommer att kommuniceras i god tid innan respektive stopp.

Kontakt

Helena Thysell Persson