Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Nu påbörjas arbetet med den nya järnvägsbron över väg 111

Mellan fredag 13 januari klockan 18.00 och måndag 16 januari klockan 05.00 stängs väg 111 för trafik på grund av den formställning som byggs inför arbetet med den nya järnvägsbron.

Den nya järnvägsbron byggs i förhöjt läge

Med start i januari 2023 påbörjar Trafikverket det broarbete vid väg 111 som inleddes under hösten 2022. Den nya järnvägsbron kommer att byggas i ett så kallat förhöjt läge för att sedan sänkas ned, vilket inte skapar några höjdbegränsningar för trafiken under tiden bron byggs.

- Väg 111 trafikeras dagligen av tusentals bilister och chaufförer. Det har därför varit av yttersta vikt för projektet Ängelholm-Maria att hitta en byggmetod som möjliggör smidig och trygg trafikering av vägen under byggperioden, säger Helena Thysell Persson, projektledare för Ängelholm-Maria.

Väg 111 avstängd

Under tiden vi etablerar den formställning som behöver byggas intill den befintliga bron behöver dock trafiken ledas om. Detta innebär att väg 111 är avstängd för trafik mellan  fredag 13 januari klockan 18.00 och måndag 16 januari klockan 05.00. Under dessa dagar leds trafiken om via Allerum och Ödåkra. Vägen öppnar sedan för trafik igen, dock med endast ett körfält öppet i vardera riktning samt med hastighetsbegränsning. Då bron byggs i ett förhöjt läge för att sedan sänkas ned på plats kommer det inte att finnas några höjdbegränsningar för trafiken.

Under våren 2023 sker ytterligare en kortare helgavstängning när ställningarna plockas ned, vilket kommer att kommuniceras i god tid innan.

Arbetstider

Väg 111 är avstängd:

Fredag 13 januari 18.00 – måndag 16 januari 05.00.

Karta

Kartan visar vart arbetet vid järnvägsbron över väg 111 äger rum, samt omledningen av trafiken via Ödåkra och Allerum. 

Kontakt

Helena Thysell Persson

Telefon: +46 10-124 40 02