Logga in
Logga in

Bullerskyddsskärmar i Ödåkra börjar byggas i augusti

Under våren tog Trafikverket och Helsingborgs stad ett gemensamt beslut för utformningen av bullerskyddsskärmarna i Ödåkra. Byggloven för skärmarna har nu vunnit laga kraft och arbetet påbörjas redan i augusti.

Projektet Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad har sedan man skickade in bygglovsansökan hösten 2021 haft dialog med Helsingborgs stad om hur bullerskyddsskärmarna på den cirka 1,6 kilometer långa sträckan genom Ödåkra ska se ut. Skyddet ska sättas på båda sidor av järnvägen vilket totalt motsvarar över 3 kilometer skärmar.

- Vi har arbetat intensivt med att komma fram till en lösning som båda parter känner sig nöjda med och i maj beviljades byggloven. I slutet av juni när byggloven vunnit laga kraft började vi titta på möjligheterna att bygga skärmarna inom projektets tidplan, berättar Helena Thysell Persson, huvudprojektledare hos Trafikverket.

Skärmarna får fler genomsiktliga partier

Ett av stadens önskemål har varit att skärmarna ska utformas med fler genomsiktliga partier. Nya beräkningar som Trafikverket har genomfört visar att bullernivån kan hållas på en tillräckligt låg nivå trots fler genomsiktliga partier i skärmarna. Bland annat får Drivhusgatan ett cirka 3 meter långt genomsiktligt parti för att skapa siktlinjer för de som bor och vistas nära järnvägen.

- Vi har ett ansvar för de boende i Ödåkra att bygga bullerskyddsskärmar som fungerar tillräckligt bullerdämpande. Det är mycket glädjande att vi nu tillsammans med staden har kommit fram till en lösning där båda parter känner dig nöjda och som passar väl in i Ödåkras miljö, berättar Helena Thysell Persson.

Skärmarna börjar byggas i augusti

Tidigare har Trafikverket meddelat att bullerskyddsskärmarna kan börja byggas tidigast 2025. Tillsammans med Trafikverkets entreprenör Skanska har projektet efter att byggloven vunnit laga kraft arbetat intensivt med att prioritera om arbetena.  Bygget av skärmarna kommer nu att utföras parallellt med färdigställandet av järnvägsarbetet i Ödåkra och dubbelspårets resterande sträcka. Skärmarnas totala längd, storlek och placering gör det till ett omfattande och tidskrävande arbete, men tack vare noggrann planering kan nu skärmarna börja byggas redan under sommaren 2023.

- Vi är glada att nu kunna ge beskedet till de boende i Ödåkra att arbetet med bullerskyddsskärmarna påbörjas redan i sommar. Under vecka 32 startar förberedande markarbeten och runt vecka 34 hoppas vi kunna börja slå fundament. Arbetet under sommaren görs på de sträckor som inte påverkar trafiken på järnvägen. När tågen stoppas under tio veckor i höst, med start 25 september, kommer vi kunna bygga för fullt. Det som inte hinns med under tågstoppet i höst görs färdigt under våren, berättar Helena Thysell Persson.

Bilden visar en illustration av Ödåkra station.