Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Slutbesiktning av fastigheter efter utbyggnad till dubbelspår

Trafikverket påbörjar i november slutbesiktning på byggnader som kan ha påverkats negativt av vibrationer från arbetena längs med Västkustbanan.

I början av november påbörjar Trafikverket slutbesiktning av byggnader som potentiellt kan ha påverkats av anläggningsvibrationer under utbyggnaden till dubbelspår. Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB har fått uppdraget att säkerställa byggnaderna uppfyller de nödvändiga kvalitets- och säkerhetsstandarderna efter den omfattande infrastrukturutvecklingen.

- Det känns bra att vi nu genomför denna besiktning så att vi kan säkerställa att inga byggnader skadats av våra anläggningarbeten, säger Elin Larsson, delprojektledare miljö i projektet.

Inför besiktningen kommer fastighetsägarna att få ett brev hem med information om det kommande besiktningstillfället. Genom att avisera i förväg ger Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB fastighetsägarna möjlighet att göra eventuella förberedelser eller ställa frågor om processen.

Besiktningarna kommer att påbörjas i början av november och genomföras under våren för att säkerställa en grundlig och noggrann bedömning av byggnadernas tillstånd. Hansas personal kommer att bära varselkläder med företagets namn tydligt utskrivet.

För fastighetsägarna är det viktigt att notera att besiktningen syftar till att tillse att deras byggnader inte har påverkats negativt av vibrationerna. Eventuella avvikelser eller skador kommer att dokumenteras och rapporteras till Trafikverket för vidare åtgärder om det behövs.