Logga in
Logga in

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad Störande nattarbete när järnvägen dammsugs i Helsingborg

Trafikverket genomför arbeten med kablar vid järnvägen mellan Helsingborg C och Ramlösa. Under två veckor i januari arbetar vi på natten med en maskin som suger upp makadam och det kan störa dig som bor nära järnvägen.

När järnvägen byggs ut till dubbelspår mellan Ängelholm och Maria behöver nya kabelrännor och kablar läggas mellan Maria station och Ramlösa station. Den första etappen mellan Maria och Helsingborg C är redan avklarad och nu återstår sträckan Helsingborg C och Ramlösa. Längs denna sträcka arbetar Trafikverkets entreprenör under januari och februari 2023.

Superdammsugare på räls

Under arbetet används en spårbunden specialmaskin för att suga upp makadam från spåren mellan Helsingborg C och Ramlösa. Maskinen kallas för Railvac och skulle kunna liknas vid en stor dammsugare som sakta rör sig fram längs järnvägsspåret samtidigt som den med hjälp av vacuum suger upp makadam. Makadamen behöver sugas bort för att ge plats åt nya kablar som ska läggas ner i spårområdet. Maskinen bullrar och du som bor i närheten av sträckan där arbetet pågår kan störas när den passerar förbi bostaden.  

Störande arbete flyttar sig

Arbetet utförs på sträckan mellan Helsingborg C och Ramlösa vilket innebär att det bullrande ljudet inte är konstant på samma plats, utan flyttas under perioden. Då arbetet utförs nattetid kan även maskinens strålkastare störa. Du som bor i närområdet där arbetet sker kommer att få ett hushållsutskick i början av januari med mer information om det störande arbetet.

Arbetstider

Det störande arbetet pågår 22.00–06.00.
8–13 januari samt 22–27 januari.

Den röda streckade linjen på kartan visar sträckningen för railvac-arbetet under januari. 

Kontakt

Helena Thysell Persson