Logga in
Logga in

E4, Nyköping, Blommenhovsbroarna Tyck till om nya E4-broar vid Blommenhov i Nyköping

Vi ska byta ut E4ans två parallella broar vid Blommenhov i Nyköping. Nu bjuder vi in dig till ett tidigt samråd om hur broarna ska utformas.

Idag har broarna den näst högsta bärighetsklassen. Vi ska höja broarnas bärighetsklass till den högsta. Det är inte möjligt att förstärka de nuvarande broarna så de klarar de tyngsta fordonen, istället måste vi bygga nya broar. Vi arbetar med att hitta den bästa lösningen för hur arbetet ska gå till.

Samrådstid 3 juni – 25 juni 2024

Du är välkommen med synpunkter!

Samrådshandlingen hittar du på webben

På vår webbplats presenterar vi samrådshandlingen - förslag på hur de nya broarna kan placeras och utformas. På webbplatsen kan du också lämna synpunkter.

Dina synpunkter är viktiga för oss

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter senast den 25 juni 2024. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete, och inkomna synpunkter kommer att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.