Logga in
Logga in

Östra infarten Nyköping Vägplanen för Östra infarten har vunnit laga kraft

Nu har vägplanen för Östra infarten vid trafikplats Påljungshage i Nyköping vunnit laga kraft. Bygghandlingen är snart färdig och en upphandling av entreprenör planeras våren 2024.

Vi håller även på att planera för en justering av luftledningen som finns bredvid Lennings Väg i början av 2024. Det arbetet är tänkt att ske innan huvudentreprenören är på plats.

Nyköpings kommun bygger två av de anslutande vägarna till den nya cirkulationsplatsen Ekenberg. Vårt samarbete med kommunen är en framgångsfaktor både i pågående och kommande arbeten. Vi räknar med att byggtiden blir ungefär två år.