Logga in
Logga in

Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg Grönt ljus för väg 55 mellan Dunker och Björndammen

Regeringen har gett grönt ljus för Trafikverkets plan att bygga om väg 55 mellan Dunker och Björndammen till mötesfri landsväg.

Målet med ombyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på sträckan. Delar av den nya vägen kommer att gå i en ny sträckning som kortar vägen med 1,1 kilometer.
Vägplanen var överklagad och regeringen har nu fattat beslut. Beslutet innebär att vägplanen har vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Vi går nu vidare med planeringen för att börja bygga 2024.