Logga in
Logga in
Foto: Kerstin Ericsson TRV

Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg Vi börjar bygga om väg 55 mellan Dunker och Björndammen

På väg 55 mellan Dunker och Björndammen finns idag dålig sikt och ett sidoområde med djupa diken, branta slänter och fasta hinder i säkerhetszonen. Vi börjar nu bygga om vägen för bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.

Vi gör väg 55 till en mötesfri landsväg, sätter upp viltstängsel, bygger faunapassager och nya busshållplatser.

I slutet av februari börjar vi arbetet med den nya landsvägen mellan Dunker och Björndammen. Vi bygger en del av vägen i en ny sträckning. Vägen blir 4,5 km, vilket är 1,1 km kortare än idag. Den nya hastigheten längs vägen blir 100 km/h, förutom förbi Björndammen där hastigheten blir 80 km/h. Detta i jämförelse med idag där hastigheten är 70-80 km/h.

- Förutom att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten på sträckan kommer denna 2+1-väg att ge möjlighet att köra om på minst 30 procent av sträckan i vardera riktningen, säger Rabi Baravdish, projektledare på Trafikverket.

När vi bygger vägen i delvis ny sträckning kommer en del av den gamla vägsträckan att dras in från allmänt underhåll, se kartan. Det innebär att Trafikverket inte längre ska underhålla vägsträckan. Trafikverket kommer att ansöka om en lantmäteriförrättning för att klargöra hur denna vägsträcka ska förvaltas framöver.

Karta över vägens sträckning

Kartan beskriver den nya sträckningen för väg 55 mellan Dunker och Björndammen. Sträckan blir 4,5 km lång, av dessa kommer 3,2 km att gå i en nysträckning och 1,3 km är ombyggnad av befintlig väg. Sträckan blir 1,1 km kortare än i dag.

Se karta över vägens sträckning i större format (öppnas i nytt fönster, pdf, 2,7 MB)

Kontakt

Rabi Baravdish

Projektledare

Telefon: +46 10-123 42 85