Logga in
Logga in

Väg 55, Dunker – Björndammen, mötesfri väg Vi gör plats för nya väg 55

Vi kommer att bygga om väg 55 mellan Dunker och Björndammen. Från november 2023 förbereder vi arbetet genom att avverka skog i den nya vägsträckningen.

Vi kommer att bygga om vägen till mötesfri landsväg för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Vi bygger säkrare korsningar, viltstängsel, faunapassager och busshållplatser.

Nya väg 55 mellan Dunker och Björndammen blir 4,5 km, 1,1 km kortare än idag. 3,2 km av vägen kommer att gå i en ny sträckning, resten är ombyggnad av nuvarande väg.