Logga in
Logga in

Stockholm Broarbeten på Essingeleden i Stockholm

Längs med Essingeleden finns det många broar. På den här sidan kan du få mer information om pågående och kommande broarbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Vad?

Reparation av broar längs med E4/E20 Essingeleden.

Varför?

Planerat underhåll av broarna längs med sträckan.

Nuläge

Se aktuell info om respektive bro längre ner på sidan.

Om projektet

Vi genomför kontinuerligt underhåll på broarna längs med E4/E20 Essingeleden. På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete och vilka broar som kommer att repareras i närtid.

Tack för förståelsen!

Vissa av våra arbeten på broarna längs med Essingeleden låter en del, vilket innebär att du som närboende kan uppleva att arbetena bullrar och stör. Vi tillsammans med våra entreprenörer gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Tidsplan

2023 kommer vi att byta brofogar reparera kantbalkarna på broarna vid trafikplatsen. Arbetet sker nattetid 23.00–05.00 och påverkar trafiken. Bullrande arbeten väntas pågå från april fram till augusti.

2023 sker byte av brofogar mellan mars och maj. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Bullrande arbeten beräknas pågå från början av mars till mitten/slutet av maj.

 • 2022–2023: Utbyte av brolager, reparation av skador på brostöden samt byte av tre brofogar. Framkomligheten på E4/E20 påverkas inte av våra arbeten under dagtid.

  När vi reparerar brolagren innebär det att vi lyfter bron ett par millimeter i taget. Dessa lyft kommer att ske i samband med våra inplanerade nattavstängningar i maj och september.

  Brofogarna beräknas bytas under 2024/2025.
 • September 2022 – april 2023 och september –november 2023: Arbete med brostöden i vattnet. När vi reparerar skadorna på brostöden i vattnet kommer området mellan ledverk och brostöd kommer att vara avstängt. Full framkomlighet råder mellan ledverken.
 • Maj – augusti 2023: I samband med förstärkningsarbeten i maj – augusti kommer vi att stänga av på- och avfart till E4/E20. Mer information om dessa arbeten kommer närmare inpå byggstart.

 • 2022 – 2023: Förstärkningsarbeten inuti bron under våren och sommaren som medför att ett körfält stängs av på avfarten från E4/E20.

 • 2022 – 2023: Förstärkningsarbeten inuti bron under våren och sommaren. Beräknas inte få stor påverkan på trafiken dagtid.

 • 2024: Förstärkning av ändtvärbalkar och komplettering av brolager. Dessa är arbeten som sker under bron, och beräknas inte få någon trafikal påverkan.
 • 2026/2027: Byte av fogar i båda riktningar.