Logga in
Logga in

Stockholm Broarbeten på Essingeleden i Stockholm

Längs med Essingeleden finns det många broar. På den här sidan kan du få mer information om pågående och kommande broarbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Vad?

Reparation av broar längs med E4/E20 Essingeleden.

Varför?

Planerat underhåll av broarna längs med sträckan.

Nuläge

Se aktuell info om respektive bro längre ner på sidan.

Om projektet

Vi genomför kontinuerligt underhåll på broarna längs med E4/E20 Essingeleden. På den här sidan kan du läsa mer om vårt arbete och vilka broar som kommer att repareras i närtid.

Tack för förståelsen!

Vissa av våra arbeten på broarna längs med Essingeleden låter en del, vilket innebär att du som närboende kan uppleva att arbetena bullrar och stör. Vi tillsammans med våra entreprenörer gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Nyheter

Tidsplan

2023-2024 kommer vi att byta brofogar reparera kantbalkarna på broarna vid trafikplatsen. Arbetet sker nattetid 23.00–05.00 och påverkar trafiken. Bullrande arbeten väntas pågå från april fram till augusti 2023.

Arbetet med Karlbergsbron är avslutat.

  • 2022–2023: Utbyte av brolager, reparation av skador på brostöden.

  • 2025/2026: Vi beräknar att byta ut brofogarna.

  • 2022 – 2023: Förstärkningsarbeten inuti bron under våren och sommaren som medför att ett körfält stängs av på avfarten från E4/E20.

Arbetet med Blommenbergsviadukten är avslutat.

  • 2024: Förstärkning av ändtvärbalkar och komplettering av brolager. Dessa är arbeten som sker under bron, och beräknas inte få någon trafikal påverkan.
  • 2026/2027: Byte av fogar i båda riktningar.