Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nya gång- och cykelbroar öppnar för trafik i Vinsta

Vecka 19 öppnar två nya broar för gång- och cykeltrafik i Vinsta. Broarna är byggda ovanför Skattegårdsvägen och Bergslagsvägen. Det innebär att vi stänger av gång- och cykelvägen som ansluter mot Siktgatan vid Coop.

Det här arbetet gör vi för att kunna färdigställa gång- och cykelrampen som ansluter mot broarna och ytorna under gång- och cykelpassagen under den nya Bergslagsvägen. Vi räknar med att arbetet tar ungefär 3 veckor.

Ökad trafiksäkerhet

De nya broarna och den planskilda passagen förbättrar framkomligheten och säkerheten för cyklister och gångtrafikanter i Vinsta.

Gång- och cykeltrafik längs E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm bygger gång- och cykelvägar till nya knutpunkter för kollektivtrafiken. Det gör vi för att skapa bättre möjligheter för byten mellan cykel, buss och tunnelbana. Tvärförbindelser med buss i helt nya riktningar blir möjliga.

Säkerhet på cykel

Det våras för cykeln!