Logga in
Logga in

Säkerhet på cykel

Cykeltrafiken är en viktig del i ett hållbart transportsystem. Samtidigt måste den vara trafiksäker för att vara hållbar på lång sikt. Här hittar du tips för säkrare cykling.

En bra cykelhjälm räddar liv och förebygger skador

Att cykla är en fysisk aktivitet som ger ett viktigt bidrag till ökad folkhälsa. När fler cyklar, kommer dock antalet omkomna och skadade cyklister att öka – om vi inte gör riktade och effektiva trafiksäkerhetsåtgärder. Med den utgångspunkten blir arbetet för Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, en central utmaning i arbetet för ökad och säker cykling.

Cyklister utgör den största gruppen allvarligt skadade i vägtrafiken, om man bortser från fallolyckor bland de som går. Cirka 80 procent av de cyklister som skadas allvarligt och 30 procent av de som omkommer gör det vid en singelolycka.

För att öka säkerheten för cyklister är det viktigt att både förebygga olyckor och att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt skulle inträffa. Följande områden är viktiga för ökad säkerhet för cyklister:

 • säker infrastruktur
 • drift och underhåll med god kvalitet
 • säkra cyklar
 • säkra personbilar och tunga fordon
 • ökad användning av hjälm och annan skyddsutrustning
 • beteendepåverkande insatser

Fördelar med cykling

Du kan förbättra din hälsa genom att cykla i stället för att åka bil. En i stort sett inaktiv person i medelåldern minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med cirka 20 procent genom att cykla fem kilometer om dagen. Dessutom ökar kroppens förbränning.

Cykling är ett billigt, miljövänligt och många gånger ett effektivt transportmedel. Det är även bra för hälsan och leder till förbättrad tillgänglighet i samhället. Ett ökat cyklande och minskat bilresande skapar mer attraktiva och långsiktigt hållbara tätorter genom att minska den negativa miljöpåverkan som biltrafiken för med sig i form av trängsel, buller, partiklar och avgasutsläpp.

Cykelhjälm 

Alla som cyklar kan råka ut för en olycka. Varje år skadas cirka 2 000 cyklister allvarligt i trafiken och varje år omkommer 20–30 cyklister. De flesta cyklister som omkommer gör det i kollision med bilar. Av de som skadas allvarligt är vanligaste orsaken att man cyklar omkull. Det kan bero på ishalka, löst grus, löv, ojämn väg eller något fel på cykeln. 

När någon kör omkull med cykel är det stor risk att huvudet får ta den värsta smällen och att hjärna kan få skador som finns kvar hela livet. Därför behöver både barn och vuxna ha hjälm när de cyklar. Om du som vuxen använder hjälm är du också en bra förebild för dina och andras barn. Eller så får du försöka förklara för dem varför ditt huvud skulle vara mindre ömtåligt än deras.

Cykelhjälm halverar risken för huvudskador

Huvudskador är den vanligaste skadan som orsakar dödsfall hos cyklister. Nästan hälften av de mycket allvarligt skadade cyklisterna har huvudskador.

Cykelhjälmen minskar risken för huvudskador med minst 50 procent. Om alla använde cykelhjälm skulle antalet omkomna kunna minska med cirka 25 procent.

Välj hjälm med grönt spänne till barn under 7 år

Hjälmar till små barn är utvecklade för att passa barns sätt att leva. Ena stunden cyklar de, andra stunden leker de – men med hjälmen på hela tiden. Till barn under sju år bör du välja en hjälm med grönt spänne eftersom det är konstruerat för att lösa ut om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen i samband med lek. Det löser däremot inte ut om barnet faller av cykeln och slår i marken. Läs mer om Hjälm med grönt spänne för små barn, se länk nedan.

Tips när du köper hjälm

En hjälm ska uppfylla grundkrav för hälsa och säkerhet för att få säljas. Ett CE-märke på hjälmen visar att tillverkaren har certifikat på att hjälmen uppfyller de krav som lagen ställer. Här kommer några tips när du köper en hjälm:

 • Hjälmen ska sitta perfekt så att den inte kan trilla av eller skjutas bakåt och lämna pannan fri. Den ska täcka panna, bakhuvud och hjässa och får inte glida ner i nacken. Om du köper till ett barn: köp inte en för stor hjälm som barnet ska växa i.
 • Hjälmen ska vara så lätt och bekväm att den inte känns jobbig att använda. Den ska vara lätt att ta på och av och lätt att fästa med hakbandet. Se till att knäppningen i hakbandet inte nyper eller klämmer. Det brukar vara lagom spänt om du får ett finger mellan bandet och hakan. 
 • Du ska trivas med hjälmen. Prova den framför spegeln innan du bestämmer dig. Det är inget fel om den är snygg.

Studie om införande av lag om cykelhjälm

Med utgång från att 27 länder har någon form av lag om cykelhjälm har Trafikverket tagit fram en oberoende litteraturstudie om hur ett införande av en lag skulle påverka cyklandet. Studien visar inget tydligt samband mellan ett införande av en lag om cykelhjälm och en minskning av cykling. Läs mer om studien Bicycle Helmets: Systematic Reviews on Legislation, Effects of Legislation on Cycling Exposure, and Risk Compensation, se länk nedan.

Cykelns utrustning

Som cykel räknas förutom vanliga trampcyklar även tre andra kategorier av elfordon, se närmare definition om vad som klassas som cykel på Transportstyrelsens webbplats. Där kan du även ta del av vilka krav det är på utrustning för din cykel och vilka regler som gäller, se länk nedan.

Sköt om din cykel regelbundet

Ta för vana att se över din cykel regelbundet. Här är några tips:

 • Rengör och smörj cykeln regelbundet. Om du har en instruktionsbok till din cykel bör du följa anvisningarna i den.
 • Kontrollera att kedjan är lagom spänd och att alla skruvar och detaljer sitter fast.
 • Kontrollera att fälgbromsens bromsklossar inte är nedslitna och att däcken inte är slitna eller spruckna.
 • Se till att belysningen fungerar både fram och bak och att alla reflexer är hela och rena.
 • Kontrollera att däck med reflekterande material är rena.

Om du är osäker på vad som är viktigt att kontrollera, kan du alltid kontakta en fackhandlare.

Elsparkcykel och trafiksäkerhet

Med en ökad användning av elsparkcyklar ökar också antalet skadade och omkomna. Den bristande trafiksäkerheten är en utmaning. Tre viktiga delar är:

 • bra och underhållen infrastruktur
 • bra fordon
 • säker användning

Som elsparkcyklist kan du öka sin säkerhet genom att använda hjälm, skyddande klädsel, belysning vid mörker och att vara nykter.

En elsparkcykel klassas som cykel om den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller följande:

 • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
 • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
 • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
 • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men rekommendationen är att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
 • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

För mer information om regler som gäller för elsparkcyklister, se Transportsstyrelsens webbplats.