Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Omfattande asfalteringsarbeten på Ekerövägen

Med start vecka 24 kommer vi att asfaltera en längre sträcka av nya Ekerövägen – från Lindö till Finnbo på Lovö. Vi planerar att öppna sträckan för trafik efter sommaren.

Trafikverket arbetar intensivt med att bygga om Ekerövägen. Den nya vägen färdigställs successivt och under sommaren planeras omfattande asfalteringsarbeten längs Ekerövägen.

I maj började vi asfaltera en del av den nya vägen, en kilometer mellan slottsparken och golfbanan.

Under veckorna 24–28 kommer vi att genomföra nästa stora beläggningsarbete. Denna gång på sträckan från söder om Lindö tunnel till Finnbo, mellan Edeby och Kanton, en sträcka på drygt två kilometer.

Påverkar inte framkomligheten

De sträckor som nu ska asfalteras är i dag inte i trafik och arbetet kommer därför heller inte att påverka framkomligheten. Men på vissa platser kan situationer uppstå som kan uppfattas som röriga.

Arbetena kommer främst att ske under dagtid, men även kvälls- och nattarbete kommer att förekomma.

På sträckan kommer vi att lägga ut stora mängder asfalt. Totalt rör det sig om en yta på ungefär 31 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 4,5 fotbollsplaner.

Trafikomläggning vid Lindö tunnel

I början av juli planerar vi även en trafikomläggning vid Lindö tunnel. Trafiken kommer då att flyttas tillbaka till det gamla tunnelröret, då den nya tunneln i sommar ska färdigställas med permanent belysning och ett sista lager asfalt.

I samband med trafikomläggningen kommer vi att skylta upp körbanan tydligt, men vi ber dig som trafikant ändå att vara särskilt uppmärksam på eventuella ändringar i körbanan.

Öppnar efter sommaren

Hela den aktuella sträckan, inklusive Lindö tunnels båda tunnelrör, planeras att öppna för trafik efter sommaren.

Vi gör dessa arbeten för att så småningom kunna flytta över trafiken till den nya vägen och förbättra framkomligheten.

Ekerövägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.