Logga in
Logga in

Vattensalamandrarna i Hansta Hage i Hansta naturreservat frodas trots byggarbete inpå knuten

Trafikverkets årliga inventering av vattensalamandrar i Hansta Hage i Hansta naturreservat visar en ökning med 275% jämfört med 2022. Detta trots pågående byggarbete i deras närområde.

-  Vattensalamandrarna verkar verkligen trivas i Hansta Hage. Vi har inventerat antalet salamandrar sedan 2015 och antalet har ökat stadigt sedan dess, trots att vi har byggt  omkring dem hela tiden, säger Maria Stormark, miljöspecialist i E4 Förbifart Stockholm.

Livskraftiga vattensalamandrar trots arbete i deras närområde

Det är en livskraftig population vid Hansta Hage och utformningen av landskapsparken, framför allt vattenmiljöerna, verkar ha en positiv effekt på salamanderpopulationen. Under inventeringen räknade vi sammanlagt 418 större vattensalamandrar. Det högsta antalet som observerades vid ett tillfälle, av tre, var 174 stycken. Det har skett en fördubbling av antalet större vattensalamandrar sedan inventeringen 2021.

-  Under vintern 2021/2022 genomförd vi omfattande markarbeten i området. Det skapade tillfälligt sämre förutsättningar för salamandrarna som eventuellt övervintrade i området. Resultatet av årets inventering tyder på att de inte har påverkats, menar Maria.

Arbeten som Trafikverket gjort

Omarbetningen av diket i Hansta Hage har resulterat i ett större djup och flackt sluttande kanter tillsammans med anläggningen av nya dammar  och övervintringsplatser.

- Vegetationen har börjat etablera sig i de nyanlagda vattenmiljöerna vilket med stor sannolikhet har bidragit till den ökade mängden vattensalamandrar, menar Maria. Vegetationen på marken runt ikring har ännu inte växt så mycket, men när den fortsätter växa gynnar det mängden salamandrar ytterligare.

Tidigare har diket delvis torkat ut vid ihållande torrt väder, men sedan omarbetningen finns det större volymer vatten än tidigare och risken för uttorkning bedöms vara mindre.

Bakgrund

Trafikverket har fått dispens från artskyddsförordningen för arbeten med E4 Förbifart Stockholm med avseende på påverkan på större vattensalamander och vanlig snok vid Hansta Hage. För att följa upp status har Ekologigruppen under en följd av år fått uppdraget av Trafikverket att inventera salamandrar i vattenmiljöerna vid Hansta Hage.