Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Godkänd besiktning av Igelbäcken – kurvorna i bäcken är klara

Nu är åtgärden meandring av Igelbäcken i Igelbäckens kulturreservat godkänd och lämnas över till Stockholms stad för förvaltning.

Meandring innebär att man återskapar bäckens naturliga kurviga form och på så sätt skapar goda förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

Trafikverket genomförde i samråd med Stockholms stad meandring av Igelbäcken vid Eggeby gård. Det avslutande arbetet har handlat om jordfräsning, så gräs och arbeta med slutlig dokumentation av arbetet.

Sten används för att skapa lek- och livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande organismer. I Bäcken bor den tidigare rödlistade fisken grönling, som är något av en symbol för området. Igelbäcken är det enda stället i Uppland där den finns. Bäcken är artrik, har höga naturvärden kopplade till sig och är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet, nämner Maria Stormark, miljöspecialist i E4 Förbifart Stockholm.

Området kring Igelbäcken

Genom det gamla odlingslandskapet i Järvafältet rinner Igelbäcken. Bäcken länkar samman grönområden i Sollentuna och Järfälla genom Stockholm och Sundbyberg ned mot Solna.

I Igelbäckens reservat finns möjligheter till sport- och friluftsaktiviteter med motionsspår, ridvägar och ett nät av promenadvägar. Vid Eggeby gård finns ett utomhusbad.

Förbi området går en gång- och cykelväg. Från den kan man uppleva bäckens nya form, planteringar och träd. I anslutning till bäckfåran finns även dödved utlagt för att gynna insekter och växter som tycker om att bo och växa i denna typ av miljö, berättar Maria.

Det här har Trafikverket gjort i området

  • Vi har lagt om gång- och cykelvägen och den följer numera bäckens nya form.
  • Vi grävde om bäcken och skapade fler svängar som gör att vattnet rinner ca 440 meter istället för ca 340 meter.
  • Ovanför slänten planterade vi träd och buskar. 
  • Bäckfårans slänter fick en flackare lutning.
  • Vi sådde frön i de nya slänterna och satt plantor vid fåran för att stabilisera de nygrävda ytorna och undvika erosion.
  • Vi la även ut sten i fåran för att skapa lek- och livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Fakta:

E4 Förbifart Stockholm passerar eller går igenom sju natur- och kulturreservat. Vi kommer att påverka fem av dessa reservat. Trafikverket gör ett antal åtgärder för att ersätta och/eller förbättra natur- och kulturmiljöerna i de berörda reservaten. Det finns lagar som avgör vilka krav ansvarig myndighet ställer på Trafikverkets åtgärder för att vi ska kunna göra våra arbeten.

 

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm