Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu öppnar vi nya Tappströmsbron – delvis

Natten till den 14 december flyttar vi över trafiken på en del av den nya Tappströmsbron och den nya cirkulationsplatsen. Därefter river vi den gamla bron. Så här kommer det att gå till.

I november godkändes testerna av den nya Tappströmsbron. Nu är bron klar och redo att öppna för trafik. Bron kommer så småningom att ha fyra körfält, varav två för kollektivtrafik i rusningstrafik, precis som övriga Ekerövägen som Trafikverket nu bygger om.

– Vi känner stor glädje och entusiasm över att den nya Tappströmsbron nu kan öppnas för trafik. Det är en stor milstolpe inom projektet, säger Daniel Burström, Trafikverkets biträdande sektionschef på Lovö.

Öppnar i etapper

Trafikomläggningen till den nya bron och cirkulationsplatsen planeras under vecka 50 och kommer att ske nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. Öppningen för trafik planeras natten till den 14 december. Trafikomläggningen kan innebära att trafikmiljön blir stökig under natten.

Bron kommer att öppnas för trafik etappvis, inledningsvis med ett körfält i vardera riktningen. Anledningen är att den nya cirkulationsplatsen intill inte är färdig och fyra körfält på bron skulle bli för brett för den ofärdiga cirkulationsplatsen. Även den nya cirkulationsplatsen öppnas därför delvis, i en modifierad variant.

I samband med att den nya bron öppnar för trafik öppnar vi även gång- och cykelförbindelsen under Färentunavägen, vilket innebär en stor förbättring för oskyddade trafikanter.

När den nya bron öppnar för trafik ska den gamla bron rivas.

Farleden avstängd under rivningsarbete

När den nya bron nu öppnar för trafik kommer den gamla bron att rivas. Arbetet kommer att påbörjas inom kort då området behövs för att den nya cirkulationsplatsen ska kunna färdigställas.

Arbetet med att riva den gamla bron beräknas ta några månader och kommer att påverka båttrafiken i kanalen. Under perioden december till mars är farleden därför helt avstängd för sjötrafik förbi Tappström.

Gamla Tappströmsbron till vänster och den nya bron till höger. 

Tillverkad i Spanien

Arbetet med den nya Tappströmsbron påbörjades 2021. Bron är med sin svängda utformning 152 meter lång och tillverkad i Spanien. Den levererades i 15 delar och monterades över kanalen hösten 2022. Brons öppningsbara svängspann har testats skarpt vid ett stort antal tillfällen för att trafiken ska kunna framföras på ett tryggt och säkert sätt.

Till skillnad från den nuvarande bron som öppnas uppåt med en klaff öppnas den nya bron genom att det öppningsbara svängspannet lyfts och sedan vrids.

I oktober meddelade vi att den etapp av Ekerövägen där Tappströmsbron ingår har försenats med ett år. Samtliga körfält på nya Tappströmsbron och den nya cirkulationsplatsen planeras att öppna för trafik under hösten 2024.

Att Ekerövägen breddas med ytterligare ett körfält kommer att leda till mindre köer och ökad framkomlighet och göra det lättare och snabbare att åka kollektivt till och från Brommaplan. Vi bygger även två nya vägar från Ekerö till fastlandet via E4 Förbifart Stockholm.  

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm

Frågor och svar om Tappströmsbron

Under hösten bytte vi ut domkrafterna i bron för att de tidigare domkrafterna inte var tillräckligt kraftfulla. Därefter har det varit en period av omfattande tester innan bron kunde godkännas i slutet av november.

Tanken var att den nya Tappströmsbron skulle ha delöppnat för ett år sedan, vintern 2022/2023. Hela entreprenaden, inkl. nya cirkulationsplatsen och rivning av gamla bron, skulle ha färdigställts hösten 2023.

Vi kommer att behöva använda två körfält till att börja med för att kunna färdigställa den nya cirkulationsplatsen och även för att riva den gamla bron.

Vi har byggt den nya Tappströmsbron eftersom den nuvarande bron redan har breddats och inte kan breddas ytterligare. Maskineriet i bron är dessutom slitet och behovet av underhåll är stort.

Farleden i Tappströmskanalen är en allmän farled och ingår i ett stort nät av farleder som Sjöfartsverket ansvarar för. Sjöfartsverket begär att bron även i framtiden ska vara öppningsbar.

Den nya bron kommer att styras från Nockebybron, precis som den gamla bron. Tekniken måste dock finnas i bron för att det ska vara möjligt att öppna och stänga den även på plats.

Rivningen är ett tidskrävande arbete där vi arbetar uppifrån brobanan med larvgrävare med hydraulhammare. Materialet kommer vi att samla upp med pråmar nere i kanalen och kanalen kommer därför att vara stängd för sjötrafik.