Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Så här kommer nya Ekerövägen se ut

Varför breddas Ekerövägen och hur kommer allt se ut när det är klart? Se den animerade filmen och häng med på den helt färdiga sträckan.

Trafikverkets arbeten med att bredda Ekerövägen har inneburit prövningar för kommunens invånare. Vårt arbete har i vissa delar försenats, vägen är trång genom våra arbetsområden och en besvärlig trafikmiljö blir lätt mer besvärlig.

Låt oss lyfta blicken – framåt i tiden.

Häng med längs den färdigbyggda vägen

Spana in filmen ”Så bygger vi om Ekerövägen”. Följ med på den färdigbyggda Ekerövägen och se hur trafikmiljön kommer att se ut när vägen är färdigställd (med reservation för att enstaka detaljer kan ha förändrats då filmens animationer är några år gamla).

Följ med på den färdigbyggda Ekerövägen

Merparten av våra vägarbeten beräknas bli klara i slutet av 2024. Drottningholmsbron dröjer dock till 2026 och Nockebybron kommer att färdigställas först efter att E4 Förbifart Stockholm öppnat för trafik 2030.

En stor del av vägen är nu helt klar, med fyra körfält i trafik – från Tappströmsbron till Edeby, inklusive Lindö tunnel och E4 Förbifart Stockholms trafikplatser i Edeby och Tillflykten.

Kommunen växer och utvecklas

Anledningen till att Ekerövägen byggs om är att kommunen under många år har vuxit och utvecklats. I takt med den expansionen har trafiken ökat och framkomligheten har blivit allt sämre för trafikanterna på den trefiliga Ekerövägen.

Vi breddar därför Ekerövägen med ytterligare ett körfält för kollektivtrafik i rusningstrafik. Det kommer att leda till ökad framkomlighet och göra det lättare att åka kollektivt till och från Brommaplan.

När E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik blir det även möjligt för Ekeröborna att nå Stockholms norra och södra delar utan att passera Brommaplan.

​Så bygger vi om Ekerövägen

 • Väster om den nuvarande Tappströmsbron har vi byggt en ny och bredare bro. Den blir öppningsbar med fyra körfält, en gång- och cykelbana samt bullerskärmar. Vi bygger också bullerskärmar söder om bron, på båda sidor av vägen, för att skydda bostäderna där.
 • Korsningen Färentunavägen-Ekerövägen byggs ut till en större cirkulationsplats med gång och cykelpassage under Färentunavägen.
 • Gång- och cykelvägen får delvis samma sträckning som tidigare, genom Wallenbergs allé och fortsatt runt Lindö tunnel.
 • Lindö tunnel har kompletterats med ett nytt tunnelrör för att klara två körfält i varje riktning.
 • På andra sidan av Lindö tunnel har vi dragit gång- och cykelvägen på den södra sidan, hela vägen bort till Nockebybron.
 • Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholm vid två cirkulationsplatser, en vid Tillflykten, för trafik norrut och norrifrån, och en vid Edeby, för trafik söderut och söderifrån. E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik 2030.
 • Vi har byggt omstigningshållplatser mellan regionala och lokala bussar på Ekerövägen mellan trafikplatserna. Hållplatserna har passager under Ekerövägen.
 • Vi kommer att utforma korsningen vid Skolallén, Kantongatan och Lovö kyrkallé, så att trafiksäkerheten och framkomligheten blir bättre.
 • Vid Kanton flyttar vi busshållplatsen för västgående trafik till efter korsningen. Trafikljusen blir effektivare med snabbare växlingar.
 • Ytan där det tidigare varit tre breda körfält och en gång- och cykelväg byggs om till fyra smala körfält. Det innebär att vi i stor utsträckning bygger om vägen inom samma område som används för vägen sedan tidigare. 
 • Gång- och cykelvägen har vi lett om till kanten av slottsparken, där det tidigare gick en gångväg.
 • Sedan tidigare finns fyra in- och utfarter från Malmen till Ekerövägen. Två av dem stängs. Vid Kvarnbacken blir trafikljusen effektivare, med snabbare växlingar, vilket skapar en säkrare lösning med jämnare trafikflöde.
 • De som har besökt Drottningholm och ska åka mot Brommaplan får ett eget trafikljus ut på Ekerövägen, vilket gör att trafiken mot Ekerö kommer att flyta bättre.
 • Drottningholmsbron breddas med en meter på båda sidorna.
 • Vi rustar upp passagen under Nockebybron och förbättra belysningen.

Nockebybron breddas senare 

Nockebybron ska breddas, men bron kommer att färdigställas först efter det att E4 Förbifart Stockholm har öppnat för trafik, av hänsyn till Ekeröborna och för att påverka framkomligheten så lite som möjligt.

Under byggtiden påverkas du som trafikant av tillfälliga trafikomläggningar.

Här på trafikverket.se hittar du mer information om hur bygget av den nya Ekerövägen går till.

Känsliga naturområden och kulturarv

God trafiksäkerhet och hänsyn till känsliga naturområden och kulturarv längs vägen är viktiga frågor när vi planerar och bygger för framtidens trafik. Längs vägen finns till exempel världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, riksintressen, naturreservat och vattenskyddsområde.

Ekerövägen går genom Drottningholm, ett av Sveriges 15 världsarv. Att finnas på världsarvslistan garanterar att platsen ska vårdas och skyddas för all framtid. Att bevara och vårda världsarvet är därför en viktig förutsättning för hela projektet.

Trafikverket samarbetar med Ekerö kommun, Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk för att säkerställa att riktlinjerna för världsarvet efterföljs.

Regelbundna och noggranna bedömningar har gjorts av projektets påverkan på kulturarvet som har rapporterats till Unesco.

Nyhetsbrev E4 Förbifart Stockholm