Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Mycket nattarbete när vi öppnar upp Ekerövägen

Just nu gör Trafikverket de sista förberedande arbetena för att temporärt öppna upp Ekerövägen med fler körfält. Detta kommer innebära mycket nattarbete den närmaste tiden – håll dig uppdaterad.

I januari avbröt Trafikverket och entreprenören gemensamt kontraktet för bygget av vägen genom världsarvet Drottningholm. En ny upphandling pågår och ett nytt kontrakt kommer att skapa bättre förutsättningar för återstående arbeten.

Under mars månad kommer vi att öppna upp vägen med fler körfält på hela sträckan Edeby–Kärsön, medan det ordinarie produktionsarbetet har pausats. Detta för att öka framkomligheten på Ekerövägen, såväl under det pausade arbetet som när arbetet sedan återupptas.

Mycket nattarbete – håll dig uppdaterad

Under veckorna 10–12 gör vi de sista förberedande arbetena för att öppna upp vägen. Vi kommer att flytta skyddsbarriärer, anpassa in- och utfarter, asfaltera, fräsa och måla linjer – för att sedan successivt släppa på trafiken.

Trafikpåverkande arbeten och trafikomläggningar gör vi enbart kvälls- och nattetid, under tidsperioden 21.00–05.00. De ska därför inte påverka framkomligheten i rusningstrafiken. Men risk för trafikpåverkan finns alltid, så vi uppmanar alla trafikanter att uppdatera sig om det rådande trafikläget.

Vid trafikpåverkande arbeten skyltar vi upp körriktningen tydligt, bland annat med lotsfordon nattetid, men vi ber dig som trafikant ändå att vara särskilt uppmärksam på förändringarna.

De planerade arbetena är väderberoende. Snö och minusgrader kan därför påverka arbetets tidplan.

Så här öppnar vi upp vägen:

  • Edeby–Karusellplan: Fyra körfält
  • Karusellplan–Drottningholms slott: Tre körfält
  • Drottningholmsbron: Två körfält
  • Kärsön: Tre körfält

Utreder etappvis arbete

När arbetet så småningom återupptas är vår målsättning att arbeta på annat sätt än vi gjort tidigare, med en tydligare etappvis uppdelning av arbetet, för att minimera påverkan på framkomligheten. Detta skulle innebära att vi stänger av vägen i kortare etapper än tidigare.

Inget kollektivtrafikkörfält under byggtid

Den aktuella sträckan av Ekerövägen kommer inte ha kollektivtrafikkörfält förrän den är färdig. Länsstyrelsen fattar enbart beslut om kollektivkörfält för färdigställd väg, inte vägsträckor som berörs av trafikanordningsplan under pågående vägarbete. Vi bedömer dessutom att det skulle bli en rörig trafikmiljö med tillfälliga kollektivtrafikkörfält på korta sträckor under återstående byggtid.

Arbetet med Ekerövägen är en del av E4 Förbifart Stockholm. Vägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.