Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu är vägen öppnad – med fler körfält

Efter intensiva nattarbeten har vi nu temporärt öppnat upp fler körfält på Ekerövägen genom Drottningholm. Nu blir det paus i arbetet i väntan på en ny entreprenör.

En upphandling pågår gällande det fortsatta bygget av vägen genom världsarvet Drottningholm. Ett nytt kontrakt kommer att skapa bättre förutsättningar för de arbeten som återstår.

I slutet av mars gjorde Trafikverket de sista förberedande arbetena för att tillfälligt öppna upp hela den aktuella sträckan med fler körfält. Natten till måndagen den 25 mars öppnade vi upp den sista delen av vägen. 

Därmed har vi nu fler körfält öppna för trafik på hela sträckan Edeby–Kärsön.

Så här har vägen öppnats upp:

  • Edeby–Karusellplan: Fyra körfält
  • Karusellplan–Drottningholms slott: Tre körfält
  • Drottningholmsbron: Två körfält
  • Kärsön: Tre körfält

Vi har även byggt klart stenmuren vid Drottningholmsmalmen. Muren har under hösten och vintern plockats ner och monterats ihop igen – en meter längre in från vägbanan.

Nu blir det en paus i arbetet i väntan på att vi har en ny entreprenör på plats. Men arbetet med Drottningholmsbron fortsätter.

Utreder etappvis arbete

När arbetet med vägen så småningom återupptas är vår målsättning att arbeta på annat sätt än vi gjort tidigare, med en tydligare etappvis uppdelning av arbetet, för att minimera påverkan på framkomligheten. Detta skulle innebära att vi stänger av vägen i kortare etapper än tidigare.

Inget kollektivtrafikkörfält under byggtid

Sträckan genom världsarvet Drottningholm kommer inte ha kollektivtrafikkörfält förrän den är färdigbyggd. Länsstyrelsen fattar enbart beslut om kollektivkörfält för färdigställd väg, inte vägsträckor som berörs av trafikanordningsplan under pågående vägarbete. Vi bedömer dessutom att det skulle bli en rörig trafikmiljö med tillfälliga kollektivtrafikkörfält på korta sträckor under återstående byggtid.

Arbetet med Ekerövägen är en del av E4 Förbifart Stockholm. Vägen breddas med ytterligare ett körfält för att öka framkomligheten och göra det lättare att åka kollektivt till och från Stockholm.