Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Ny entreprenör tilldelad för Ekerövägen

Trafikverket tilldelar NYAB Mälardalen AB uppdraget att färdigställa Ekerövägen genom världsarvet Drottningholm. Men det kan dröja innan arbetet kan återupptas.

Tidigare i år avbröt Trafikverket och den tidigare entreprenören gemensamt kontraktet för bygget av vägen på sträckan genom världsarvet Drottningholm.

Under våren har vi genomfört en ny upphandling. Vi bedömer att ett nytt kontrakt kommer att skapa bättre förutsättningar för de arbeten som återstår.

Efter utvärdering av anbudssummor och mervärden har Trafikverket tilldelat uppdraget till NYAB Mälardalen AB.

– Vi är glada över att vi har kommit så här långt med upphandlingen. Förhoppningsvis kan vi inom kort återuppta arbetet och färdigställa den här delen av Ekerövägen, säger Daniel Burström, biträdande sektionschef och talesperson för Trafikverkets arbeten med Ekerövägen.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas till och med den 10 maj.

Upphandlingen överprövad

Anbudstiden har varit ovanligt kort och pågick i endast några veckor, då målsättningen är att hålla tidplanen att färdigställa merparten av vägen under 2024.

Men när den nya entreprenören kan tillträda och återuppta arbetet är ännu inte klart. Upphandlingen blev överprövad tidigt i processen och den handläggningen måste avslutas innan vi kan skriva kontrakt med en ny entreprenör. Ärendet hanteras just nu av förvaltningsrätten i Falun.

I dagsläget är det oklart hur överprövningen kan komma att påverka projektets tidplan. 

Världsarv och naturreservat 

I kontraktet ingår att färdigställa breddningen av Ekerövägen med ett extra körfält för kollektivtrafik på sträckan Edeby–Kärsön.

Längs entreprenadsträckan finns världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, riksintressen, naturreservat och vattenskyddsområde.

Arbetena med Drottningholmsbron och Nockebybron kommer att hanteras i separata entreprenader.

En del av E4 Förbifart Stockholm

  • Väg 261 Ekerövägen breddas med ytterligare ett körfält i riktning mot Ekerö för att det ska bli smidigare för kollektivtrafiken i rusningstrafik.
  • Hela sträckan är 9 km lång, varav två tredjedelar av vägen är i princip färdigställd.
  • I projektet ingår även E4 Förbifart Stockholms trafikplatser i Edeby och Tillflykten, där Ekerövägen i framtiden ansluter till den nya sträckningen av E4.
  • När E4 Förbifart Stockholm öppnar 2030 får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet och avlastar därigenom Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm.