Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm Nu stänger vi vår sprängvarningstjänst

Under byggfasen när arbetet med att spränga ut tunnlarna var som mest intensivt erbjöd vi en digital sprängvarningstjänst främst till alla som bor eller har verksamhet inom 300 meter från våra byggarbeten.

Nu är arbetet med utsprängningen av tunnlarna klart och endast några mindre sprängningsarbeten ovan jord kvarstår. Därför kommer vi nu stänga vår sprängvarningstjänst från och med fredagen den 31 maj 2024.

Tunneln är bergsäker – nu gör vi den trafiksäker

Trots att bullret från salvorna i berget har tystnat återstår mycket arbete – framförallt under jord. Ovan jord ser det mer klart ut, flera trafikplatser är klara eller kommer att färdigställas den närmsta tiden.