Logga in
Logga in

Tunneln är bergsäker – nu gör vi den trafiksäker

”Ni har ju sprängt färdigt – hur kan det dröja till 2030 innan ni öppnar för trafik?” En vanlig fråga vi får och som vi har full förståelse för. Men för att sträckan ska bli säker att åka återstår en hel del arbete.

När vi sprängt i berget är det inte bara att asfaltera och sedan tuta och köra. Mycket arbete återstår i det vi kallar byggfasen. Berget måste säkras genom att kläs in och förstärkas, rör och kablar grävas ner för vatten- och avloppssystem, eldriftsutrymmen byggas, tunnelväggar sättas upp, utrymningsvägar byggas och gjutas och så vidare.

Installationer för en säker resa

Därefter tar ett omfattande och tekniskt avancerat arbete med installationer vid. Det handlar om elförsörjning, belysning, VVS, brandbekämpningssystem, styrsystem, fläktstationer, ventilation, kameror, skyltar med mera. Listan kan göras ännu längre. När installationerna är klara ska systemen testas i olika sekvenser. Enskilda system testas först var för sig, sedan kopplas fler och fler ihop allteftersom tills dess att hela sträckans installationer är i samma fas och kan testas tillsammans. Allt för att resorna ska ske så tryggt som möjligt.

Så trots att bullret från salvorna i berget har tystnat återstår mycket arbete – framförallt under jord. Ovan jord ser det mer och mer klart ut, flera trafikplatser är till exempel klara eller kommer att färdigställas den närmsta tiden.

Två faser parallellt

Projektet står alltså med ett ben i byggfasen och ett i installationsfasen. På kartorna nedan visas var vi fortfarande är i byggfas och var vi påbörjat installationsfas.

1. Det här händer i Häggvik och Akalla

I de norra delarna på sträckan mellan Häggvik och Akalla är alla byggentreprenader färdigbyggda. Här har installationsfasen kommit igång och inom ytvägnätet färdigställs installationerna just nu.

I trafikplats Akalla används nu en del av vägen utanför Akallatunneln till installationsmaterial.

I Akallatunneln pågår arbete med kabeldragning och rör för brandbekämpningssystem. Snart påbörjas installation av teknisk utrustning som exempelvis fläktar och skyltar.

2. Det här händer mellan Hjulsta- Vinsta

I tunnlarna mellan Hjulsta, Vinsta och Lambardfjärden är vi ännu i byggfas. Här lägger man ner ledningar i marken, gör mark- och betongarbeten, asfaltarbeten samt klär tunnlarna med innerväggar och innertak.

I taken gjuter man takfundament som senare kommer användas för konstverk. Konstnärlig utsmyckning är en del av säkerheten i tunneln som ska göra det lättare att orientera sig i tunnlarnas olika delar och avfarter.

Trafikplats Vinsta är slutbesiktigad, vilket innebär att Trafikverket har överlämnat drift och underhåll av de kommunala vägarna till Stockholms stad. Det slutförda arbetet omfattar bl a Bergslagsvägen mellan Bergsslagsplan och Skattegårdsvägen, två nya cirkulationsplatser (rondeller), en vid Johannelund och en vid Skattegårdsvägen samt nya gång­ och cykelvägar.

3. Det här händer på Lovö och på Ekerövägen

Det var under Lovö den sista sprängningen i tunnlarna gjordes under hösten 2023. Här arbetar man nu med mark- och betongarbeten samt inklädnad av tunnlarna.

Det dröjer tills vi kan börja med installationer i tunnlarna under Lovö. På bilden ser man tunnel under Lovö norrut.

Bilden visar entrepenadgränsen mellan Lovö och de inklädda tunnlarna söderut mot Kungens kurva.

På Ekerövägen händer det mycket just nu. I december öppnade vi den nya Tappströmsbron för trafik och sedan årsskiftet river vi den gamla bron.

Läs mer i nyhet här: Nu river vi den gamla Tappströmsbron

På sträckan genom världsarvet Drottningholm gör vi ett omtag. Trafikverket och entreprenören har gemensamt avbrutit kontraktet och en ny upphandling pågår. Inom kort kommer vi att ta bort avspärrningar och öppna upp vägen med fler körfält för att förbättra framkomligheten på sträckan. 

Läs mer i nyhet här: Vi gör ett omtag på Ekerövägen 

4. Det här händer i Kungens kurva – Sätra - Bredängsrakan

I tunnlarna under Kungshatt fram till Kungens kurva är alla byggentreprenader färdigbyggda och här kommer installationsarbetet att komma igång under våren.

Vid Trafikplats Lindvreten Södra påbörjas snart arbeten med formar och armering för den andra delen av broarna över E4:an. Som trafikant kan en del av arbetena märkas av i form av trafikomläggningar under våren och hösten 2024. 

Flygbild tagen i december 2023.

Vid på- och avfarterna i E4 Förbifart Stockholm strax söder om Bredängs trafikplats i höjd med Smista och Storsätragränd arbetar man med återställningsarbeten. Byggnadsarbetena i området beräknas vara klara under 2024.