Logga in
Logga in

Sommarens arbeten i E4 Förbifart Stockholm

På många ställen i projektet löper arbetet på som vanligt under sommaren 2024, men på vissa delar kommer det att vara lugnare och tystare. Här har vi samlat det som är på gång i sommar.

Det här händer i Kungens Kurva

Vid trafikplats Lindvreten Södra och vägarna söderut i Vårby backe

Vi arbetar vidare med den nya trafikplatsen Lindvreten södra och vägarna i Vårby backe. Båda broarna i trafikplats Lindvreten södra är gjutna och vi arbetar bland annat med betongarbeten, tätskikt, beläggning och räcken.

En av de sista gjutningarna i trafikplats Lindvreten södra.
Foto: Trafikverket, Roman Hassas

Flera trafikomläggningar i sommar

Under sommaren kommer vi att genomföra flera trafikomläggningar på E4/E20 vid Lindvreten. Mer detaljerad information kommer publiceras närmare inpå trafikomläggningarna. Håll dig uppdaterad på delprojektsidan för Bredäng, Sätra, Skärholmen, Kungens kurva och Vårby:

Arbeten mellan trafikplats Bredäng och Kungens kurva

Mellan Smista allé och Häradsvägen arbetar vi med att färdigställa våra arbeten med breddningen av befintlig gång- och cykelväg. Gång- och cykelvägen planeras öppnas under sommaren.

De nya av- och påfarterna mot tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm vid trafikplats Bredäng.

Längs med E4/E20 i höjd med Smista allé vid Trafikplats Kungens kurva arbetar vi med att montera bullerskärmar. Dessa arbeten kan påverka framkomligheten på gång- och cykelvägen längs med Smista allé.

Tunnlarna under Skärholmen och Sätra

Mellan Skärholmen och ön Kungshatt har vi sprängt ut två huvudtunnlar och fyra på- och avfartstunnlar för trafik norrut respektive söderut. Här är byggfasen avslutad och vi har påbörjar installationer av tekniska system. 

Det här händer på Ekerövägen/Lovö


Ekerövägen

Under sommaren kommer det att vara en del aktiviteter i våra arbeten på Ekerövägen.

Ekerövägen i juni 2024.

Under våren har arbetet med sträckan Edeby–Kärsön stått stilla, sedan Trafikverket och den tidigare entreprenören avbröt kontraktet. I slutet av maj blev det klart med en ny entreprenör. Därmed kan arbetet återupptas under sommaren.

I juli planerar vi att göra undersökningar och mindre förberedande arbeten på sträckan Edeby–Kärsön. De större och mer omfattande arbetena påbörjas under senare delen av sommaren.

På Drottningholmsbron gör vi gjutningsarbeten och det kommer även att bli nattarbeten. Arbetet med bron kommer dock ha uppehåll under större delen av juli.

Vid Tappström arbetar vi med att färdigställa området intill nya Tappströmsbron, inklusive den nya cirkulationsplatsen. I sommar kommer vi att göra flera asfalteringsarbeten i området, bygga cirkulationsplatsens mittrondell och behöver göra tillfälliga omledningar av trafiken.

Arbetet vid Tappström ska vara helt klart under sensommar eller tidig höst.

Tunnlarna under Lovö

Bergarbetet på Lovö fortsätter som vanligt hela sommaren och här arbetar vi med mark och VA samt gjuter takfundament för skyltar, fläktar och bygger utrymmen för teknik och ventilation. Arbetet i tunnlarna på Lovö pågår hela sommaren.

En teknikbyggnad under jord tar form.

Inklädningsarbete i tunnlarna under Lovö.

Det här händer i de norra delarna av E4 Förbifart Stockholm


Det här händer i Vinsta och Vällingby

Vi fortsätter bygga betongtunnlar till E4 Förbifart Stockholm vid Johannelund.

Det här händer i Hjulsta

I sommar arbetar vi natt vid trafikplats Hjulsta. Vi gör kompletterande arbeten på broarna som går över trafikplatsen och vi arbetar både i cirkulationsplatsen och på E18. Trafiken kommer hela tiden att komma fram och vi gör våra arbeten nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt.

Trafikplats Hjulsta, juni 2024

Det här händer i Akalla/Häggvik

I tunneln mellan Akalla och Hjulsta är arbetet begränsat. Här har vi under året jobbat med installationer av tekniska system och har nu påbörjat omfattande säkerhetstester.

Även i trafikplats Akalla trafikplats har vi påbörjat omfattande tester av de tekniska system som installerats under året.

Monterade fläktar i tunneln mellan Akalla och Hjulsta.