Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm i Bredäng, Sätra, Skärholmen, Kungens kurva och Vårby

Mellan Vårby backe och Bredäng bygger vi nya trafikplatser som ska leda till E4 Förbifart Stockholms tunnlar. På- och avfarterna kommer att ligga i höjd med IKEA och strax söder om Bredängs trafikplats.

Vi har byggt en helt ny trafikplats vid Kungens kurva och delar av den är öppen för trafik. Den nya trafikplatsen ligger mellan Skärholmsvägen och Månskärsvägen, och ansluter till Videgårdsvägen som är förlängd och ansluter till Kungens kurva-leden.

I trafikplats Lindvreten Norra är på- och avfarterna i norrgående riktning öppna till och från E4/E20. Påfarten till E4/E20 i södergående riktning kommer vara stängd tillsvidare.

Vi har börjat bygga den nya trafikplatsen Lindvreten Södra. Det ska bli en cirkulationsplats. Under byggtiden kommer överfarten mellan Kungens kurva och Skärholmen att vara avstängd. I och med bygget kommer vi att behöva göra en del trafikomläggningar. Tre körfält i vardera riktning kommer alltid att vara öppna på E4/E20.

Allt sprängningsarbete i tunnlarna mellan Skärholmen och Kungshatt är nu klart. Just nu jobbar vi med att asfaltera tunnlarna.

Aktuellt just nu

  • I sommar arbetar vi vidare med den nya trafikplatsen Lindvreten södra och vägarna i Vårby backe. Båda broarna i trafikplats Lindvreten södra är gjutna och vi arbetar bland annat med betongarbeten, tätskikt, beläggning och räcken.

  • Helgen vecka 27 kommer vi att genomföra en trafikomläggningar på E4/E20 vid Lindvreten. 

  • Mellan Smista allé och Häradsvägen arbetar vi med att färdigställa våra arbeten med breddningen av befintlig gång- och cykelväg. Gång och cykelvägen planeras öppnas under sommaren.

  • Längs med E4/E20 i höjd med Smista allé vid Trafikplats Kungens kurva arbetar vi med att montera bullerskärmar. Dessa arbeten kan påverka framkomligheten på gång och cykelvägen längs med Smista allé.

Här kan du läsa om den nya vägen Förbifart Stockholm
i Kungens kurva på lättläst svenska.

Kungens kurva

Förbifart Stockholm går från Kungens kurva i söder
och går i tunnel under Skärholmen och Sätra.
Trafikverket bygger en trafikplats i Kungens kurva.

Kungens kurva i dag

Trafikverket gör arbetet bit för bit.
Ibland får trafiken köra på andra vägar.
Vi börjar med att bygga en ny trafikplats
sydost om Heron City.

Sedan bygger vi om trafikplatsen Lindvreten.
Efter det börjar vi bygga påfarter och avfarter
till Förbifart Stockholm.

Lastbilar kör bort krossat berg
från arbetstunneln i Skärholmen.
Trafikverket ordnar en hamn vid Sätra varv
medan arbetet pågår.
Där kan båtar köra bort det krossade berget
från arbetstunneln i Sätra.

Människor som bor nära E4/E20
i Vårby, Sätra, Skärholmen och Segeltorp
kan bli störda av bygget i ungefär två år.
Människor som bor nära platsen
där tunneln går ner i marken
kan bli störda under fem år.

Kungens kurva när bygget är klart

Människor som bor söder om Stockholm
kan snabbt resa på Förbifart Stockholm
till E18 och Uppsalavägen.
De kan också resa till platser
där många människor arbetar,
till exempel Kista, Lunda och Vinsta.

Tunneln för Förbifart Stockholm
kommer att börja ungefär vid Ikea.
Sedan går tunneln under Skärholmen och Sätra
och under sundet till ön Kungshatt.
Bussar ska köra ner i tunneln
från bussterminalen i Skärholmen.

Trafikverket kommer att bygga bullerplank
längs med E4/E20.
Då blir det mindre buller
än det är i dag.

Nyheter om E4 Förbifart Stockholm i Bredäng, Sätra, Skärholmen, Kungens kurva och Vårby

Mer om E4 Förbifart Stockholm

Skador, störningar och besiktning av fastigheter

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten ersätter vi den som drabbats.