Logga in
Logga in

Sommarens arbeten och kommande trafikomläggningar

Den nya vägporten är färdiggjuten. Nu återstår arbetet med att ansluta den till vägnätet innan vi kan öppna den för trafik.

Vi arbetar hela sommaren

För att kunna flytta tillbaka trafiken från den tillfälliga E4:an och den provisoriska vägbron behöver vi arbeta hela sommaren. Vi ska bland annat bygga motorväg till och från den nya vägporten och bygga vägbana ovanpå porten.

I början av september flyttar vi trafiken till nya vägbron

Under två helger i slutet av sommaren kommer vi flytta trafiken, ena helgen norrgående trafik och andra helgen södergående trafik, tillbaka till sitt vanliga, ursprungliga läge. Det innebär begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet, men ett körfält i vardera riktning kommer hela tiden vara öppet för trafik. Mer information om trafikomläggningen kommer längre fram.

Busstrafiken mellan Helelund och Kista avstängd 19 juni-

9 juli

På grund av ledningsomläggningar kommer busstrafiken vara avstängd under tre veckor. Information om alternativa resvägar kommer att finnas på SLs webbplats cirka två veckor innan avstängningen äger rum. När busstrafiken går som vanligt igen den 10 juli kommer den att gå igenom de nya vägbron.

Länk till trafikinformation om bussavstängningen på SLs hemsida

Gång- och cykeltrafiken leds om

Gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om under sommaren och få en rakare sträckning. Den extra sväng som idag finns för att vägen inte ska bli för brant kommer att tas bort. 

Kontakt

Ali Jalal

Telefon: +46 10-123 06 07