Logga in
Logga in

E4, ny passage för Tvärbanan till Helenelund Vi stänger av och leder om trafiken på E4:an i höjd med Helenelund

Fredag 1 september kommer vi att påbörja arbetet med att leda om trafiken på E4:an i höjd med Helenelund. Arbetet kommer att ske under två helger och utföras nattetid.

Arbetet med att bygga den nya, bredare vägporten är klart och vi kan lägga tillbaka trafiken igen i sitt ordinarie läge. Det gör vi etapper med start första helgen i september. De nätter vi stänger av kommer det att vara begränsad framkomlighet och nedsatt hastighet till 30 km/h förbi arbetsplatsen. Kör försiktigt och var rädd om dem som jobbar på vägen!

Först flyttar vi norrgående trafik

Under första helgen, 1-4 september, kommer vi att flytta trafiken i norrgående riktning mot Arlanda och Uppsala.

Vi stänger av mellan kl. 22.00-09.00 natten mot lördag och söndag, och fram till kl. 05.00 måndag morgon. Trafiken från Kymlingelänken mot Arlanda kommer att ledas om via trafikplats Järvakrog under första natten.

Trafikomledningen sker stegvis under flera nätter och vi kommer hela tiden ha minst ett körfält öppet i norrgående riktning. Måndagen den 4 september planeras arbetet vara klart och alla fyra körfälten i norrgående riktning ska vara överflyttade till den ordinarie E4:an och den nya vägporten.

Sen flyttar vi södergående trafik

Andra helgen 8-10 september, flyttar vi trafiken i södergående riktning mot Stockholm.

Vi stänger av mellan kl. 22.00-09.00 natten mot lördag och söndag.

Vi kommer hela tiden ha ett körfält i södergående riktning öppet. Söndagen 10/9 beräknas alla södergående körfält vara överflyttade och öppna för trafik. 

Bussar och gång- och cykeltrafiken kommer inte att påverkas av omledningen.

Beläggningsarbeten och rivning av den provisoriska bron

Vi kommer att lägga sista lagret asfalt på den nya vägporten under två nätter. Toppbeläggning görs på norrgående körfält natten mellan 11-12 september kl. 22.00-05.00 och på södergående körfält natten mellan 12-13 september kl. 22.00-05.00.

Senare under hösten kommer den provisoriska bron att rivas. Vi återkommer med mer information längre fram.