Logga in
Logga in

Trafikomledningen är klar och vi har börjat riva den tillfälliga bron

I helgen lades trafiken tillbaka i sitt vanliga läge och redan på måndagen började vi riva den tillfälliga vägen och den tillfälliga bron.

Beläggningsarbeten 


Vi kommer att lägga sista lagret asfalt på den nya vägporten under två nätter. Toppbeläggning görs på norrgående körfält natten mellan 11-12 september kl. 22.00-05.00 och på södergående körfält natten mellan 12-13 september kl. 22.00-05.00.

Rivning av den provisoriska bron

Torsdagen 14 september startar arbetet med att riva den provisoriska bron som inte behövs längre.

Bron består att åtta balkar som kommer att lyftas upp med kran för att transporteras bort. 

Vid ett sådant lyft måste av säkerhetsskäl all trafik tillfälligt stängas av, både gång- och cykeltrafik samt busstrafik. Stoppet kommer att vara kortvarigt och flaggvakter kommer att vara på plats.

Arbete kommer pågår cirka en vecka.