Logga in
Logga in

E4/E20 Hallunda-Fittja Unik lösning för bättre miljö

Trafikverket planerar att bredda E4/E20 mellan Hallunda och Fittja. Vi har nu valt innovativa lösningar för att minska miljöpåverkan. En del i lösningen är unik och den första i sitt slag i världen.

Vi planerar att bredda E4/E20 mellan Hallunda och Fittja, en sträcka om cirka 2350 meter.

På Trafikverket har vi som mål att uppnå bättre och mer hälsosam boendemiljö i områden längs med det statliga vägnätet med höga trafikflöden, höga hastigheter och där många människor vistas och bor. Därför läggs stor vikt vid att finna lösningar för att uppnå en bättre och mer hälsosam boendemiljö i områden längs vägsträckan mellan Hallunda och Fittja, som är en av landets mest trafikerade.

– Vi är måna om att de som lever och bor i området ska få en bättre miljö, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson, projektledare för E4/E20 Hallunda-Fittja på Trafikverket.

– För att åstadkomma bättre hållbarhet har vi valt att satsa på att använda innovativa lösningar för att minska buller, luftföroreningar och barriärproblematik när vi bygger om den här vägsträckan. Det här kommer bidra till väsentligt bättre miljö för boende, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson.

Unik lösning

Lösningsförslaget som vår upphandlade konsult AFRY har innebär bland annat att grönska används som verktyg för att minska buller och spridning av luftföroreningar. De gröna inslagen sker i form av växtbeklädda vallar och skärmar som varvas med innovativa lösningar i form av algodlingar och sonic crystals.

Sonic crystals är ett rutnät av pelare som placeras i mönster för att minska frekvenser av ljud. Tekniken kan även användas för algodlingar och består då av plaströr i ett rutnät. De kan användas på vallar och istället för skärmar där genomsiktlighet önskas.

Kombinationen att använda algodlingar som bullerskydd har inte testats tidigare. Algerna kan odlas på platser där det inte finns odlingsbar mark och det kan passa längs vägen. Vår konsult AFRY samarbetar med ett företag som odlar makroalger som fodertillskott.

– Att odla alger i bullerskydd är en unik lösning och den första i sitt slag i världen. Vi ska testa det längs den här vägsträckan och hoppas att lösningen även kan passa för andra vägprojekt, säger Charlotte Wiberg-Gudmundsson.

Lösningens exakta utformning kan komma att justeras under projektets gång.

Minskade barriäreffekter

Vi ska även minska barriäreffekterna av vägen och planerar att bygga så kallade sociodukter som binder samman områdena på båda sidorna av vägen.

Fakta om projektet 

Trafikverket ska förbättra E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun. Trafikverket anpassar vägen för framtidens trafik samt förbättrar bullerskydd och luftens kvalitet i området. Projektet ansluter till Vårbybroarna som ska byggas om i projektet väg 259 Tvärförbindelse Södertörn.

Syftet med projektet är att öka kapaciteten på E4/E20 mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja för att undvika flaskhalsar som orsakar kö när Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm ansluts till nuvarande E4/E20, en sträcka om cirka 2350 meter.

I projektet ingår:

  • Att bredda vägen med ett körfält från E4/E20 trafikplats Hallunda till trafikplats Fittja - i båda riktningar, så att det finns 4 plus 4 körfält i varje riktning. (i dag 3 +3)
  • ITS-utrustning längs hela sträckan som åtgärden omfattar.
  • Att ta fram innovativa lösningar för att hantera miljöproblematik och minska barräreffekter.

Läs mer om projektet här:

trafikverket.se/hallunda