Logga in
Logga in

E4/E20 Hallunda-Fittja Nu gör vi markundersökningar längs E4/E20

För att ta reda på mer om markförhållandena där vi ska bygga om E4/E20 mellan Hallunda och Fittja kommer vi borra i marken på ett antal platser intill vägen.

I samband med planeringen av ombyggnader av E4/E20 mellan Hallunda och Fittja undersöker vi markförhållandena där vi tänkt bygga. Vi borrar och tar markprover med en geoteknisk borrbandvagn.

Undersökningarna är en del av förberedelserna för att kunna öka kapaciteten på E4/E20 mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja. Vägen behöver breddas för att undvika flaskhalsar som orsakar kö när de nya vägarna Tvärförbindelse Södertörn och E4 Förbifart Stockholm ansluter till nuvarande E4/E20, en sträcka om cirka 2350 meter. Vi ska även ta fram innovativa lösningar för att hantera miljön i området och minska barriäreffekter av vägen. Bland annat ska vi hitta utvecklingsfrämjande- och kreativa lösningar för att reducera buller- och luftpartikelnivåerna i området.

Med hjälp av det vi får reda på via undersökningarna, kan vi sedan planera för hur vi ska bygga på ett bra och säkert sätt. Undersökningarna görs av konsultföretaget AFRY på uppdrag av Trafikverket.

Vi använder borrbandvagnar

Oftast kommer vi att använda en borrbandvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken. Det kommer surra och brumma, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud. Undersökningarna görs i direkt anslutning till vägen.

På vissa platser gör vi återkommande mätningar

På vissa platser kommer vi behöva göra återkommande mätningar, till exempel av grundvattennivåer. Detta för att senare kunna se vad som är naturliga variationer och vad som skulle kunna vara påverkan av det kommande bygget. På de platser där det blir aktuellt kommer därför mätpunkter, som grundvattenrör få sitta kvar en tid. Vi kan också komma att göra ytterligare markundersökningar i ett senare skede.

Hur påverkas jag som vistas i området?

Du kommer att kunna se våra borrbandvagnar. Det kommer surra och brumma, ungefär som trafikljud, och det kan också förekomma slagljud. Markägare som är direkt berörda har fått separat information.