Logga in
Logga in

Projektet är inte med i den nya nationella planen – vad händer nu?

Regeringen fattade i juni beslut om nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. I den finns inte E4/E20 Södertäljebron, kapacitetsförstärkning med. Det innebär att projektet saknar finanisering.

Arbetet med vägplanen avslutas

Det är nu klart att projektet behöver avslutas eftersom det saknas finansiering. Det innebär att arbetet med vägplanen avslutas.

Att arbetet med vägplanen avslutas innebär att Trafikverket i dagsläget inte planerar att genomföra några kapacitetshöjande åtgärder och bullerskyddsåtgärder som vi har planerat för i projektet. Detta gäller fram tills det finns någon annan finansiering av delar av projektet.

Vi sparar all dokumentation från projektet och kan dra nytta av det som vi gjort när det blir tillfälle att arbeta vidare med delar av projektet.

Tack alla som bidragit i arbetet med vägplanen

Vi vill tacka dig som har varit engagerad i vårt arbete exempelvis i samband med möten och samråd.

Om den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033

Den nya nationella planen är en långsiktig nationell plan för hur infrastrukturen ska utvecklas och genomföras under kommande 12 år. Den 13 juni 2022 fattade regeringen beslut om inriktning och vad som ska genomföras under åren 2022–2033.

Läs mer om den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Trafikverkets uppdrag är att se till transportsystemet fungerar

Trafikverkets uppdrag är att se till transportsystemet fungerar. Vi ansvarar exempelvis för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Ett fungerande transportsystem med väg, järnväg, sjöfart och luftfart är en förutsättning för att samhället ska fungera. Alla transporter och resor ska ske på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.