Logga in
Logga in

Upphandlingen för Häggvik sydlig entré avbryts

På grund av det rådande omvärlds- och marknadsläget har kostnaderna för den nya södra entrén på Häggviks pendeltågstation ökat kraftigt.

Vi kunde konstatera att de anbud som vi fått in låg långt över det förväntade och därför avbryter vi den pågående upphandlingen av entreprenör.

Omstart

- Nu tar vi ett omtag tillsammans med våra samarbetspartners Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen och Seom (Sollentuna energi och miljö) och vi arbetar mot att gå ut med en ny upphandling efter sommaren, säger projektledare Arne Nilsson. Vår gemensamma ambition är att den avbrutna upphandlingen ska påverka projektets framdrift i så liten utsträckning som möjligt.

Ny tidplan kommer att presenteras

Att vi går ut med en ny upphandling påverkar dock tidpunkten för planerad byggstart som kommer att behöva skjutas fram. Hur mycket håller vi på att analysera just nu. Så fort den analysen är klar kommer vi att presentera en ny tidplan för projektet.

Ny entré viktig pusselbit

Häggvik växer med nya bostäder, service och handel. Den nya entrén i den södra delen av perrongen är viktig för att det även i framtiden ska vara enkelt och smidigt att resa kollektivt från Häggviks pendeltågstation. Med den nya entrén blir stationen tillgängligare för boende i de nya södra delarna av Häggvik. Satsningen på Häggvik sydlig entré är ett samarbete med Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen och SEOM (Sollentuna energi och miljö).