Logga in
Logga in

Vi arbetar på lördagar längre än planerat i Spånga och Bromsten

Vi kommer att fortsätta med våra lördagsarbeten vid kulverten i Spånga fram till mitten av juni. Orsaken är att arbetet visat sig vara mer komplicerat än vi först trodde. För att hålla tidplanen behöver vi arbeta helg.

Vi har tidigare berättat om att vi har behövt göra våra armeringsarbeten för den nya kulverten för Spångaån/Bällstaån även på lördagar. Vi hade planerat att dessa lördagsarbeten skulle pågå fram till mitten av maj men bedömer nu att vi behöver fortsätta arbeta på lördagar vid kulverten fram till mitten av juni.

Vi arbetar på lördagar klockan 8:00-19:00 i de markerade områdena på kartorna nedan.

De utökade arbetstiderna gäller även den nya gång- och cykeltunneln som vi bygger i Spånga och Bromsten, eftersom vi utför armeringsarbeten även på den. Där behöver vi utöka arbetstiderna på lördagar fram till september.

Varför utökade arbetstider?

För att riva den gamla kulverten och bygga den nya, har vi behövt leda om Spångaåns/Bällstaåns vatten temporärt. Omledningsarbetet har visat sig vara mer komplicerat än vi trodde.

Parallellt har vi arbetat med den nya gång- och cykeltunneln i närheten. Under vintern och våren har vi behövt pumpa ut mer vatten än planerat i schaktgropen till tunneln, vilket är anledningen till att starten av detta arbete också har blivit förskjutet.

För att hålla tidplanen behöver vi därför fortsätta med våra utökade arbetstider på lördagar fram till mitten av juni i kulverten och till början av september i den nya gång- och cykeltunneln.

Hur påverkas du som närboende?

Vi bedömer inte arbetet med armering som störande för omgivningen, men kontakta oss via e-post eller kontakta Trafikverkets kundservice om du ändå upplever att du störs, eller om du vill veta mer. Längst ner på vår startsida hittar du vår kontaktinformation. Kartorna nedan visar vilka arbetsområdena på lördagar är:

Karta, utökade arbetstider sommar 2022 Spånga-Bromsten

Karta 2, utökade arbetstider sommaren 2022 Spånga-Bromsten

Tack för ditt tålamod!