Logga in
Logga in

Mälarbanan Nu går tågtrafiken som vanligt igen

Under drygt fyra veckor har vi arbetat dygnet runt med förberedande arbeten i spårområdet inför utbyggnaden av Mälarbanan från två till fyra spår. Men nu rullar tågstrafiken på sträckan som vanligt igen.

Under avstängningen har vi gjort arbeten i spårområdena vid Barkarby, Spånga och Sundbyberg. Arbeten som vi inte kan göra när tågtrafiken är igång. Därför planeras varje tågstopp lång tid i förväg för att vi ska hinna göra det vi planerat.

Ett hundratal personer per skift har arbetat ute i spårområdena med bland annat följande arbeten:

I Barkarby har vi arbetat med den nya, norra entrén till Barkarby station och med de nya plattformarna för regionaltåg.

I Spånga och Bromsten har vi rivit den befintliga järnvägen, schaktat bort jordmassor och berg, som vi fått spränga bort samt gjort markförstärkningar. Därefter har vi lagt på ny räls så på den sträckan har vi nu en helt ny järnväg.

I Sundbyberg har vi spontat i spårområdet mellan Fredsgatan och Löfströms allé. Spontningsmaskiner har borrat ner stödkonstruktioner – sponter – i marken inför de kommande arbetena med den planerade tunneln genom Sundbyberg.

I Sundbyberg har vi även lyft på en ledningsbrygga över spåret, mellan Sundbybergs torg och Stationsgatan. Ledningsbryggan kommer att bära ledningarna som vi lagt om för att de inte ska vara i vägen i marken när tunnelbygget så småningom börjar.

Under avstängningen har tågoperatörerna satt in ersättningstrafik så att resenärerna har kunnat ta sig fram trots tågstoppet.

Men nu är vi klara för det här tågstoppet och sedan kl. 04.30 den 1 augusti rullar tågtrafiken på sträckan som vanligt igen.

Utbyggnaden av sträckan Tomteboda-Kallhäll är ett komplext arbete eftersom vi påverkar omgivningen och i vissa fall bygger ut i tättbebyggda områden. Större delen av byggtiden går det att resa som vanligt men ibland behöver vi stänga av tågtrafiken för att kunna arbete i direkt anslutning till spårområdet.

Vi kommer att behöva stänga av järnvägen även under de kommande åren. Vi planerar avstängningarna till perioder då färre arbetspendlar, såsom påsk, sommar och allhelgona.

Nästa planerade avstängning är den 4-7 november 2022.

Tack för ditt tålamod!