Logga in
Logga in

Mälarbanan Extra fokus på arbetsmiljö och säkerhet 19-23 september

En bra arbetsmiljö är en viktig och strategisk fråga för projekt Mälarbanan. Alla ska komma hem oskadda från sitt arbete varje dag.

Den här veckan har vi extra fokus på arbetsmiljöfrågorna när projekt Mälarbanan för första gången genomför en säkerhetsvecka. Mellan den 19 och 23 september lyfter vi tillsammans med våra entreprenörer fram arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ur olika perspektiv. Syftet är att inspirera och stärka motivationen för ett fortsatt aktivt säkerhetsarbete och en stärkt säkerhetskultur. 

En av initiativtagarna till säkerhetsveckan är Andreas Karlsson, en av våra arbetsmiljöspecialister:

"Jag arbetar med att se till att vi på Mälarbanan tillsammans med våra leverantörer jobbar aktivt och systematiskt med arbetsmiljö och säkerhet. Det är viktigt att vi som byggherre ger de bästa förutsättningarna till våra medarbetare och leverantörer att kunna utföra sitt arbete säkert. Det gäller inte bara oss och de som jobbar åt oss, utan också allmänheten runtomkring. För våra leverantörer handlar det mycket om att följa upp arbetet ute på byggarbetsplatserna, och ha en ständig dialog med dem".  

Olycksdrabbad bransch

Byggnadsarbetare är en av de mest skadedrabbade yrkesgrupperna i landet. Trafikverket arbetar för att minska antalet olyckor och tillbud på våra arbetsplatser, med målet att ingen ska skadas eller förolyckas och tillsammans med hela branschen arbetar vi för en nollvision.

För att stärka motivationen och uppmuntra till ett aktivt och bra arbetsmiljöarbete har projekt Mälarbanan instiftat ett eget arbetsmiljöpris, som delas ut till en entreprenör som vi anser särskilt har arbetat med säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna under året.

År 2021 var sjunde året som vi delade ut priset. I år har priset ersatts av vår säkerhetsvecka, då vi bland annat arrangerar flera seminarier. Såväl våra entreprenörer som våra egna medarbetar på Trafikverket är inbjudna att delta under hela veckan.

Arbeta förebyggande

"Det är lätt att arbetet blir reaktivt. När det har hänt en olycka är det ju egentligen för sent. Därför måste vi jobba förebyggande med säkerhet och arbetsmiljö. Det gäller att få alla att tänka säkerhet och integrera det i vardagen så att det blir en naturlig del av arbetet", säger Andreas Karlsson.

Säkerhetstemat kommer också att märkas på vårt Instagram @projektmalarbanan under veckan. Så om du inte redan följer oss där, gör gärna det och ta del av vårt säkerhetsarbete.​