Logga in
Logga in

Våra arbeten i Sundbyberg i höst

I höst arbetar vi på flera platser runt om i Sundbyberg. Arbetena påverkar dig som bor eller rör dig i området. I texten nedan kan du läsa vilka arbeten vi gör just nu och vilka vi planerar att starta med i höst.

Vi fortsätter med våra förberedande arbeten inför utbyggnaden av järnvägen i tunnel genom Sundbyberg. Vi lägger om ledningar, bygger stödkonstruktioner och gör andra markarbeten. I höst arbetar vi på flera platser runt om i Sundbyberg, här kan du läsa var och vad vi planerar att göra.

Järnvägsgatan

Fredsgatan - Esplanaden

Vi planerar just nu för våra kommande arbeten mellan Fredsgatan och Esplanaden. Vår plan är att starta med arbetena under oktober. Längs denna sträcka ska vi borra ner sponter nära fastigheterna. Samtidigt som vi spontar ska vi även göra pålningsarbeten, gjuta påldäck och spränga berg, det vill säga olika typer av grundläggningsarbeten. Vi kommer att arbeta etappvis.

Esplanaden - Ekensbergsbron

Vi planerar även för arbeten mellan Esplanaden och Ekensbergsbron. Vi planerar att börja med ledningsomläggningar under hösten. Under början av nästa år planerar vi att börja med spontarbeten på sträckan. Vi kommer att arbeta etappvis.

Sturegatan

Vi arbetar med olika typer av markarbeten på Sturegatan. En stor del av det arbetet vi gör är att vi gräver (schaktar) och lägger om gatsten.

Stationsgatan

I somras placerade vi ut ett torn som är en del av den ledningsbrygga som leder ledningar över spåret. Vi fortsätter med arbeten kopplade till bryggan, bland annat olika markarbeten inklusive ledningsomläggningar.

Esplanaden (mellan Bangatan och Vasagatan)

Under oktober planerar vi att återuppta arbetet med ledningsomläggningar på Esplanaden. Vi kommer att arbeta på sidan närmast Fabriksparken.

Sundbybergs torg

Vi arbetar med ledningsomläggningar på Sundbybergs torg. I november kommer vi tillfälligt att avsluta dessa arbeten för att ge plats åt Sundbybergs stads julaktiviteter. Arbetena återupptas under våren 2023.

Under oktober börjar vi riva den bruna kiosken som idag står på sidan av torget. Vi river kiosken för att ge utrymme åt de tillfälliga spåren som vi börjar att bygga under 2023.

Tillfälliga spår genom Sundbyberg

För att vi ska kunna bygga en tunnel genom Sundbyberg behöver vi flytta på en del av den befintliga järnvägsanläggningen. Därför bygger vi tillfälliga spår för tågen. Vi planerar att börja bygga de tillfälliga spåren i början av 2023.

Sprängningsarbeten

Vi vet att vi kommer att stöta på berg, vilket gör att vi behöver spränga bort en del berg. Sprängningar kommer att vara små, då vi är nära husfasad och järnväg. I dagsläget är det främst på Järnvägsgatan som vi ska spränga bort berg. Se filmen på denna sida för att se mer om vad sprängning innebär.