Logga in
Logga in

Mälarbanan Mälarbanan har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet

Mark- och miljödomstolen har den 27 oktober kungjort vår ansökan om vattenverksamhet, bl a genom annonser i dagspress. Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning lämnas senast 13 december till Nacka tingsrätt.

För att kunna bygga nya järnvägstunnlar och tråg genom Solna och Sundbyberg behöver vi tillstånd för att leda bort grundvatten och utföra tillföra vatten till grundvattenmagasinet genom skyddsinfiltration.

Ansökan med tillhörande handlingar finns att läsa i projekt Mälarbanans dokumentarkiv:

Ansökan finns också tillgänglig på biblioteket Signalfabriken, Esplanaden 10, Sundbyberg. Aktförvarare där är Anna Branteby Schnelze, telefon 08-7068480.

Berörda av den sökta vattenverksamheten kan lämna in synpunkter på vår ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkterna ska skickas in skriftligt till Nacka tingsrätt senast den 13 december.

Skicka dina synpunkter till:

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 69, 131 07 Nacka

Eller via e-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se.

Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 4373-22.