Logga in
Logga in

Mälarbanan Nu rullar tågen igen efter sommarens arbeten

De planerade arbetena under sommarens tågstopp är nu genomförda och sedan i morse rullar tågen igen mellan Stockholm City och Bålsta.

Under drygt sex veckor har tågtrafiken varit avstängd, vilket har gett oss möjlighet att arbeta på flera platser vid spårområdet på sträckan Huvudsta – Barkarby.

Arbeten under tågstoppet

Mellan den 1 juli och 14 augusti har ett hundratal personer per skift arbetat ute i spårområdena. Bland annat har vi i Spånga monterat ned järnvägen, grävt bort massor, sprängt berg, fyllt med nya massor och sedan byggt tillbaka järnvägen. I Barkarby har vi börjat med de nya plattformarna för regionaltåg och fått skalet till den nya stationsentrén, även kallad Norra entrén, på plats.

Vi har också gjort fältundersökningar vid järnvägsområdet i både Annedal och Huvudsta. I Sundbyberg har vi anpassat vissa upphängningsanordningar och kabelstegar på ledningsbryggan samt förbättringsmålat den.

Under avstängningen har tågoperatörerna satt in ersättningstrafik så att resenärerna har kunnat ta sig fram trots tågstoppet.

Nästa planerade tågstopp

Större delen av tiden vi bygger kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att kunna arbeta i direkt anslutning till spårområdet. Vi planerar våra avstängningar i god tid – flera år i förväg – och förlägger dem till perioder då färre reser och arbetspendlar. Vi stänger oftast av runt påskhelgen, sommaren och kring allhelgonahelgen. Nästa planerade tågavstängning är i höst, den 3 - 6 november.

Smidigare resande i Mälardalen

Vi bygger ut sträckan Tomteboda - Kallhäll, som är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Utbyggnaden är ett led i Trafikverkets arbeten med att rusta upp, bygga ut och modernisera Sveriges järnväg. Idag är det trångt på sträckan och regionaltågen får ofta köa bakom pendeltågen. Med fyra spår får pendeltågen egna spår, vilket gör att trafiken kommer att flyta på smidigare och vi får en ökad punktlighet i hela regionen.

Med utbyggnaden gör vi plats både för fler tåg och för fler resenärer, vilket förbättrar möjligheterna till att arbetspendla, bo och studera i Mälardalen.

Tack för ditt tålamod när vi bygger ut och rustar upp Sveriges nya järnväg!