Logga in
Logga in
Järnvägsplanen för Huvudsta - Duvbo ska ut på ny granskning. Foto: Mostphotos

Mälarbanan Ny granskning av järnvägsplanen för Huvudsta – Duvbo

Trafikverket kommer att gå ut med en ny kungörelse och granskning av järnvägsplanen för Huvudsta – Duvbo. Orsaken är de förändrade planeringsförutsättningarna för projektet.

Som vi tidigare berättat har tillståndsprocessen för den fortsatta utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg och Solna tagit längre tid än planerat och vi har inte gått i mål med de tillstånd och avtal som krävs för att fortsätta arbetet.

Detta innebär ändrade planeringsförutsättningar för projektet, vilket också påverkar arbetet med de två kvarstående järnvägsplanerna.

Under år 2022 lämnade vi in järnvägsplanerna för Huvudsta – Duvbo och Duvbo – Spånga för fastställelseprövning. Men på grund av den stora osäkerheten i tillståndsprocessen som gjorde att vi under förra året valde att avbryta upphandlingarna av tillfälligt spår samt tunnel, tråg och stationer genom Sundbyberg och Solna samt pausa alla större arbeten, har förutsättningarna ändrats för hur vi planerar att arbeta framåt.

En parallell process

I tillståndsprocessen hanteras våra järnvägsplaner och kommunernas detaljplaner parallellt. Trafikverket är beroende av att berörda kommuners detaljplaner stödjer järnvägsutbyggnaden. Först när Sundbybergs och Solnas detaljplaner är antagna kan vår järnvägsplan fastställas.

Granskning under 2025

Nuläget gör att vi bedömer att vi behöver gå ut med en ny kungörelse följt av en ny granskning av järnvägsplanen för Huvudsta – Duvbo. Den nya granskningsperioden är planerad till andra kvartalet 2025 förutsatt att tillståndsprocessen löper på som planerat. Med de förutsättningarna kan järnvägsplanen därefter lämnas över till Länsstyrelsen för ny tillstyrkan innan järnvägsplanen återlämnas för fastställelseprövning under sista kvartalet 2025.

Samråd för Duvbo – Spånga

När det gäller järnvägsplanen för Duvbo – Spånga kommer vi som vi tidigare berättat att göra om planprocessen med ett nytt samråd. Ett samråd innebär ett fysiskt möte med alla berörda, följt av en ny granskning innan vi lämnar över järnvägsplanen för tillstyrkan hos Länsstyrelsen. Först därefter kan järnvägsplanen lämnas in för ny fastställelseprövning. Samråd av järnvägsplanen Duvbo – Spånga är planerat till år 2025, information och inbjudan kommer att gå ut i god tid till de som berörs av järnvägsplanen.

Läs även: