Logga in
Logga in

Våra arbeten i Barkarby våren 2024

Barkarby håller på att förvandlas till en stor och viktig knutpunkt i regionen och vi arbetar på för fullt i området.

Ute i Barkarby har vi under påskens avstängning fått en hel del arbeten gjorda. Vi har bland annat lyft bort två skyddsportaler som var byggda över järnvägsspåret.

BIlden visar när en av skyddsportalerna lyfts bort.

En skyddsportal är som en plåtlåda vi byggt över järnvägsspåren för att skapa ett skydd. Skyddet har möjliggjort att vi kunnat arbeta bredvid och ovanpå spåren utan att stänga av tågtrafiken. Nu har vi kommit så långt i våra arbeten att vi inte längre behöver skyddsportalerna och därför monterades dessa ner under påskens avstängning.

I påsk har vi även arbetat med de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg och monterat kanterna till plattformarna.

Just nu arbetar vi mycket med de nya perrongerna.  Vi asfalterar, lägger plattor och taktila spår (markeringar för synskadade). Vi sätter också stolpar för taken på perrongerna och vi monterar fundament för bland annat parkbänkar och papperskorgar.

Bilden visar montering av kanterna på de nya plattformarna.

Det nya stationshuset

På det nya stationshuset har vi utvändigt fortsatt att montera panel på fasaden och nu är taket och glaspartierna färdigmonterade. Invändigt har vi arbetat med bland annat el-, sprinkler- och ventilationsinstallationer.

Bilden visar glaspartierna på den nya stationsentén.

 

Invändigt fortsätter vi med installationer för el -, sprinkler- och ventilation samt värme. På innerväggarna har vi börjat montera Terrazzo/stenplattor.

Bilden visar hur det ser ut invändigt i nya stationsentrén.

År 2026 ska de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg stå klara.