Logga in
Logga in

Mälarbanan Sommarens järnvägsavstängning på Mälarbanan 29 juni – 12 augusti

Under perioden lördag 29 juni klockan 02.00 till måndag 12 augusti klockan 04.30 är järnvägen avstängd för tågtrafik på delar av Mälarbanan. Avstängningen påverkar all tågtrafik på sträckan Bålsta – Stockholm city.

Under avstängningen kommer vi att arbeta på och i närområdet till järnvägen, vilket vi inte kan göra när tågen går. Vi planerar att arbeta på flera platser vid spårområdet på sträckan.

Arbeten under tågstoppet

Några av de arbeten vi kommer att göra är:

I Barkarby kommer vi arbeta med att montera panel på den nya stationsentrén. Det är panelen på den del av fasaden som ligger närmas spåren som ska monteras. Vi fortsätter även våra arbeten med de nya plattformarna för regional- och fjärrtåg och kommer bland annat göra installationsarbeten och montera skärmtak och plattformarnas kanter. 

I Solna kommer vi att anlägga ett påldäck under de befintliga spåren för att skydda de ledningar som ligger där från belastningen som kommer att bli med den nya framtida järnvägsanläggningen. Ett påldäck är en betongplatta som är grundlagd på ett antal pålar. Pålarna är redan installerade, så det gör vi i sommar är att gjuta betongplattan. För att göra det kommer vi bland annat att ta bort räls och kontaktledningar, schakta (gräva), borra stag och göra betongarbeten. Efter det kommer vi att återställa banvallen och spåren.

I Spånga, på sträckan mellan Spånga Kyrkväg och den nya gång-och cykeltunneln, kommer vi lägga in två nya växlar i järnvägsanläggningen. För att göra det behöver vi först montera bort befintliga spår och utföra åtgärder på kontaktledning innan vi kan lägga in växlarna och därefter bygga tillbaka och driftsätta anläggningen. Längs sträckan mellan Spånga och Barkarby kommer vi att gräva för att lägga om en ledning i marken mellan befintlig järnväg och Bällstaån.

Underhållsarbeten Kallhäll – Kungsängen och Bålsta station

När vi stänger av passar vi samtidigt på att även göra underhållsarbeten i anslutning till projekt Mälarbanans arbeten, därför påverkas även tågtrafiken på sträckan Bålsta – Stockholm city i sommar.

Mellan Kallhäll och Kungsängen och vid Bålsta station kommer vi att hänga så kallade läckande kablar i tunnlar. Dessa kablar utgör större delen av antennsystemet som kommer att säkerställa mobiltäckning i tunnlarna.

Hur du reser under tågstoppet

Vilka sträckor som stängs av hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. Under perioden för sommarens tågstopp sätter SL och SJ in ersättningstrafik. För information om just din resa, besök sl.se eller sj.se. Planera din resa och var ute i god tid. 

Därför stänger vi av järnvägen

Större delen av tiden vi bygger kan du resa som vanligt, men ibland behöver vi stänga av järnvägen för att kunna arbeta i direkt anslutning till spårområdet.

Vi planerar våra avstängningar i god tid – flera år i förväg – och förlägger dem till perioder då färre reser och arbetspendlar. Vi stänger oftast av runt påskhelgen, sommaren och kring allhelgonahelgen när färre arbetspendlar för att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt. Nästa avstängning på delar av Mälarbanan sker i höst, den 1 – 4 november.

Smidigare resande i Mälardalen

Vi bygger ut sträckan Tomteboda - Kallhäll, som är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor. Utbyggnaden är ett led i Trafikverkets arbeten med att rusta upp, bygga ut och modernisera Sveriges järnväg. Idag är det trångt på sträckan och regionaltågen får ofta köa bakom pendeltågen. Med fyra spår får pendeltågen egna spår, vilket gör att trafiken kommer att flyta på smidigare och vi får en ökad punktlighet i hela regionen.

Med utbyggnaden gör vi plats både för fler tåg och för fler resenärer, vilket förbättrar möjligheterna till att arbetspendla, bo och studera i Mälardalen.

Följ Mälarbanan i våra kanaler