Logga in
Logga in

Norra Lagnö-Tynningö, ny allmän färjeled Ombyggnaden av färjeleden är klar

Nu är vi klara med ombyggnaden till en långsiktigt hållbar färjeled mellan Norra Lagnö och Tynningö. Trafiksäkerheten är förbättrad och framkomligheten har ökat.

-  Vi har gjort omfattande arbeten vid kajerna både på Tynningösidan och på Norra Lagnö. För färjetrafiken har vi bland annat muddrat för att säkra för framtidens färjor. Och för att höja säkerheten och göra det smidigare för gående har vi byggt trottoarer i anslutning till kajerna, säger Tom Sandberg, projektledare på Trafikverket.    

Även bilvägarna ner mot kajerna är ombyggda bland annat genom en förbättring av hanteringen av regnvatten för att nå upp till högre miljökrav.

För att göra områdena trygga är gatubelysning installerad utmed trottoarerna. Belysningen är energisnål och anpassar sig efter årstid och tid på dygnet vilket även gör att den stör omgivningen mindre än annan belysning.

Nu räknar vi med att färjeleden ska fungera bra i många år framåt.