Logga in
Logga in

Segersäng, planskilda korsningar Samrådsredogörelsen och kommande markundersökningar

Vi avslutade ett samråd tidigare i våras och nu har vi sammanställt de synpunkter som kom in. De finns redovisade i samrådsredogörelsen som du nu kan ta del av.

Om du vill ta del av samrådsredogörelsen så klicka på länken nedan.

Samrådsredogörelse (pdf-fil, 2 MB)

Vi vill passa på att tacka för ert engagemang i frågan! Nästa tillfälle att tycka till blir under 2024.

Kommande markundersökningar

I slutet av sommaren kommer vi att göra markundersökningar för att ta reda på vilka förutsättningar vi har inför vidare projektering och planering.

Yrkesarbetare i varselkläder kommer att röra sig i området i samband med undersökningarna.

Tid och plats för undersökningarna återkommer vi med längre fram.