Logga in
Logga in

Markundersökningar startar

Som vi tidigare berättat ska vi göra markundersökningar inför kommande arbeten. Dessa startar under vecka 36, andra veckan i september.

Undersökningar ska utföras på och vid Segersängs station, längs med Segersängsvägen, på Västra Byvägen samt intilliggande skogsparti. En borrbandvagn används vid arbetena. Den kan låta lite men är inte direkt störande.

Undersökningarna görs dagtid och kommer att fortsätta under cirka två veckor. De utförs av Trafikverkets konsult.

Varför gör man markundersökningar?

Innan man börjar bygga så vill man ta reda på så mycket mycket som möjligt om vilka markförhållande som råder på platsen. Är det lerjord, berg nära ytan eller ytligt grundvatten? Detta påverkar sedan var och hur man bygger.